Odbiór mieszkania (domu) od dewelopera. Czy mogę odstąpić od umowy?

2011-04-20 13:52

Prawdopodobnie z winy dewelopera nie nastąpił odbiór mieszkania na czas. Nieoficjalny termin oddania mam za około trzy miesiące. Czy w takim wypadku mogę odstąpić od kupna mieszkania bez ponoszenia kar. W umowie wstępnej jest napisane, że odstąpienie od umowy jest możliwe tylko z winy dewelopera. Deweloper się tłumaczy, że instalacje wodno-kanalizacyjną poprowadzić miał przez inną działkę, na którą miał pozwolenie, ale w tym pozwoleniu wystąpił jakiś błąd i dlatego jest opóźnienie.

W związku z koniecznością skrupulatnego zbadania sprawy, zalecamy bezpośredni kontakt z prawnikiem. Niemniej jednak wskazać należy, że odstąpienie od umowy jest możliwe w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Poza regulacjami ogólnymi, istnieją przepisy szczególne przewidziane w zakresie określonych umów nazwanych, wymienionych w kodeksie cywilnym. Należy mieć również na uwadze fakt, że przepisy tego rodzaju co do zasady są przepisami imperatywnymi, co oznacza, że nie mogą być drogą umowy, zmienione przez strony. Co więcej, brak wyraźnego zapisu umownego co do możliwości odstąpienia przez kupującego od umowy nie oznacza, że takie uprawnienie mu nie przysługuje. Wynika ono bowiem przede wszystkim z przepisów ogólnych księgi zobowiązań, ujętej w kodeksie cywilnym, jak również z przepisów szczególnych.

Od redakcji:

Polecamy 2 artykuły nt. kupna domu od dewelopera.
http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/kupno-domu-od-dewelopera-o-lepiej-zapytaj-zanim-podpiszesz-umowe,132_7131.html [muratordom.pl]
http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/odbior-domu-od-dewelopera,132_7132.html [muratordom.pl]