Czy istnieje możliwość montażu solarów do pieca gazowego?

2012-10-16 13:26

Czy jest techniczna możliwość montażu kolektorów słonecznych w celu podgrzewania wody użytkowej do pieca c.o. Atmomax plus VUW PL 200/2-5,VU z 2001 r.?

Nie ma takiej możliwości. Układy solarne oparte są na systemach zasobnikowych, a tu mamy do czynienia z kotłem podgrzewającym ciepłą wodę w sposób przepływowy.