Prawo a prawidłowy montaż okien

2014-04-09 15:57

Czy prawo budowlane precyzuje, jakie są dopuszczalne odchyły okien od pionu i poziomu przy montażu? Czy precyzuje, jakie powinny być zachowane luzy montażowe?

Dopuszczalne odchyłki od pionów i poziomów, jeśli nie są określone w instrukcji montażu wydanej przez producenta stolarki, według ITB i zapisu w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi balkonowych, Warszawa 2011, wynoszą: „Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm. Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć wpływu na ich funkcjonalność.”

 

Minimalne i maksymalne luzy montażowe również powinny być opisane w instrukcji montażu producenta, jeśli producent stolarki takowej nie wydał możemy sięgnąć do wymienionej powyżej publikacji ITB. W zależności od wymiarów i koloru stolarki oraz materiału z jakiego wykonane są profile okienne min. luz wynosi od 10 mm do 25 mm, a maksymalny w zależności od materiału wypełniającego może wynosić do 40 mm.

 

Pozdrawiam,

Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Architektów OKNOPLAST Sp.z o.o.