Czy mozna postawić mały dom bez pozwolenia na budowę?

2016-08-12 19:18

Witam. Chciałabym się dowiedzieć, czy można postawić mały domek, taki do 25 m2 bez pozwolenia na budowę. Chcemy go zbudować na działce, na której stoi już dom mieszkalny. Działka jest budowlana i doprowadzone są wszystkie niezbędne media.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystarczy zgłosić budowę właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadku:

  • wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 działki;
  • wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeżeli liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 działki.