Krawężniki do bruku klinkierowego i kostki betonowej

2011-03-29 16:51

Robimy nawierzchnię z kostki. W jaki sposób ustawić krawężniki na wjazdach i jak je połączyć z kostką – z jednej strony krawężnika będzie ulica, a z drugiej chodnik.

W przypadku nawierzchni z bruku klinkierowego krawężniki wykonuje się z kostki klinkierowej ułożonej na sztorc. Kostkę na krawężniki mocuje się na tzw. rolkę na zaprawie murarskiej do klinkieru lub zaprawie drenażowej.

Jeśli nawierzchnia będzie z kostki betonowej, to należy zastosować gotowe krawężniki betonowe lub krawężniki z kostek granitowych.