Koszty wybudowania płyty fundamentowej

2011-08-11 11:35

O ile płyta fundamentowa jest droższa od fundamentu murowanego na ławach betonowych?

Koszty są porównywalne, ale zyskujemy znacznie nowszą technologię i zalety, których nie posiada fundament murowany, szczególnie dotyczy to bilansu energetycznego, co przekłada się na duże oszczędności podczas eksploatacji budynku. Porównując koszty wykonania płyty z fundamentem murowanym trzeba się koniecznie upewnić czy oferty te są w ogóle porównywalne. Wykonując Płytę Fundamentową Megatherm® otrzymujemy praktycznie gotowy poziom zero budynku, a oferty wykonania fundamentów murowanych przeważnie nie obejmują np. elementów izolacji termicznej lub przeciwwilgociowej, przyłączy albo podposadzkowej szlichty betonowej, co bardzo często wprowadza w błąd Inwestorów w zakresie całkowitych kosztów tego etapu budowy.