Wysokość wyprowadzenie ponad dach komina dymowego

2011-03-29 17:12

Na jaką wysokość ponad dach powinien być wyprowadzony komin odprowadzający dym z kominka?

Dla dachów pokrytych materiałami niepalnymi wylot komina powinien znajdować się na wysokości min. 30 cm od swojej podstawy oraz min. 100 cm odległości mierzonej w poziomie od powierzchni dachu. Dla dachów z materiałów łatwo zapalnych wylot komina powinien znajdować się min. 60 cm ponad kalenicą.