inst. grzewcza problem

2012-01-04 16:21

zasysanie powietrza do instalacji -rosnie cisnienie brak wycieków

Na podstawie tak krótkiej informacji trudno cokolwiek stwierdzić. Jakie są objawy tego zasysania powietrza? Jest duże prawdopodobieństwo,że instalacja jest zapowietrzona i przy ogrzewaniu powietrze zwiększa swoja objętość i rośnie ciśnienie w instalacji. Wystarczy odpowietrzyc wszystkie grzejniki i nie powinno być problemu. Inna przyczyna może być brak naczynia przeponowego na instalacji c.o. i wszelkie zmiany objetości wody widoczne są jako wzrost ciśnienie w instalacji. Nalezałoby zamontowac nzcynie wzbiorcze, przeponowe i uniknie sie takich sytuacji.