Fundamenty z kamienia wapiennego. Jak zrobić na nich izolacje pionową?

2017-06-14 21:03

Mam dom z lat 20-tych XX w. Posadowiony został na kamieniu wapiennym. Fundamenty mają grubość 60 cm i wysokość 1,2 m, z czego do 80 cm znajdują się poniżej gruntu. Ziemia jest gliniasta i ciężka. Dom jest w połowie podpiwniczony. Zrobiono tylko izolację poziomą, ale chciałbym też zrobić izolację pionową. Jak się do tego zabrać?

Przy budowlach wznoszonych przez starych majstrów zawsze trzeba zachować ostrożność, ponieważ często stosowali oni bardzo proste, stare rozwiązania, które okazywały się skuteczne. Przykładowo, fundamenty z kamienia wapiennego czasem budowano z użyciem minimalnej ilości zaprawy, tak aby zapobiec ewentualnemu podciąganiu wody z fundamentów do muru powyżej. Z kolei na hydroizolację pionową stosowano czasem glinę ubijaną ze słomą i często zastąpienie takiej pionowej hydroizolacji papą jest zmianą na gorsze. Żeby odpowiedzieć bardziej szczegółowo na pytanie muszę więcej wiedzieć na temat fundamentów w pańskim budynku, na przykład na ile szczelnie bloki kamienia wapiennego są wypełnione zaprawą, z jakiego materiału i jaką technologią wykonano hydroizolację poziomą i na jakiej głębokości się ona znajduje w stosunku do posadzki piwnicy. Muszę też wiedzieć, jaki jest problem z wilgocią w piwnicy lub na poziomie parteru.