Fundamenty pod ogrodzenie - na jakiej wysokości powinny być posadowione?

2013-10-30 9:59

W ciągu trzech miesięcy zauważyłam, że mój płot wykonany ze słupków klinkierowych pochylił się o 3 cm. Dom jest na gwarancji zakupiony od dewelopera. Zgłosiłam ten problem deweloperowi. Jak mogę zmusić dewelopera do naprawy płotu? Jakie są przepisy prawne co do cm fundamentu w ziemi (u mnie okazało się ok. 10 cm). Teren - sama glina.

Prawo nie reguluje na jakiej głębokości powinny być posadowione fundamenty, zależy to od innych czynników. Zbyt głęboki fundament zwiększa koszty inwestycji, zbyt płytki może zostać wysadzony zimą, to tylko przykład skutków jakie niesie za sobą złe dobranie parametrów fundamentu.

 

Fundament zatem należy planować indywidualnie w zależności do warunków jakie występują w miejscu inwestycji. Do głównych należy zaliczyć przede wszystkim rodzaj gleby, poziom wód gruntowych oraz głębokość przemarzania gleby w danym rejonie. Glina jako gleba pod fundament jest bardzo słabym rozwiązaniem. W połączeniu z wodą bardzo szybko uplastycznia się, co sprawia że główne zadanie jakie stawia się fundamentowi – przenoszenie obciążenia konstrukcji na niej spoczywającej, nie jest realizowane. Plastyczna glina odkształca się pod ciężarem tejże konstrukcji. Tak właśnie mogło się stać u Pani.

 

Tak jak mówi sztuka budowlana fundamenty powinny zostać wykonane na ustabilizowanym gruncie, najlepiej z podbudową z chudego betonu i na gruncie nie wysadzinowym. Jeżeli grunt jest nieustabilizowany i wysadzinowy (tzn. ma skłonność do chłonięcia wody, woda w czasie mrozów zamarza, zwiększając swoją objętość, co z kolei powoduje wysadzenie gleby wraz z elementem w niej osadzonym w górę), a takim gruntem jest glina to należy wykonać wymianę warstwy gruntu dookoła fundamentu na piasek średni. Innym sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest wylanie fundamentów poniżej warstwy gruntu nieustabilizowanego, a także poniżej warstwy przemarzania gruntu.

 

Pochylanie się ogrodzenia z cegły klinkierowej jest wadą, wynikającą najprawdopodobniej z błędu w sztuce budowlanej. Warto rozważyć zareklamowanie swojego nabytku z tytułu rękojmi lub gwarancji (w zależności czy była ona udzielona) w jak najszybszym czasie od momentu ujawnienia się wady. Informuję jednocześnie, że niniejsza odpowiedź nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.