Oblodzenie okien - jak temu zaradzić?

2014-09-03 11:09

Podczas ostatnich niskich temperatur wystepujących na zewnątrz, wystąpiło oblodzenie w dolnych winklach pomiędzy skrzydłem a oscieżnicą, co powoduje zacieki na szpalecie. Dolna szpaleta jest prawie prostopadła do górnej (85o). Pod jednym znajduje się grzejnik, natomiast pod drugim oknem nie ma grzejnika, a efekt jest ten sam. Według moich spostrzeżen uszczelka wewnętrzna na dolnych winklach jest zbyt naciągnieta i zespolona z zewnetrzną, co powoduje mały, luźny dla śniegu i wiatru dostęp.

Problem może mieć miejsce, gdy np: w wyniku niepoprawnie działającej wentylacji nie jest zapewniona stała i sprawna wymiana powietrza, co może doprowadzić do nadmiernego stężenia wilgoci w powietrzu. Wówczas gdy ciepłe, nasycone wilgocią powietrze styka się z zimnymi powierzchniami, przegrodami, których temperatura zbliżona jest do temperatury punktu rosy dla tego powietrza, następuje skroplenie pary wodnej. Ponieważ jak wcześniej zostało wspomniane, najzimniejsze miejsca to części brzegowe szyby to właśnie w nich najszybciej pojawią się skropliny pary wodnej.

 

Przedłużające się mrozy mogą obniżyć temperaturę szyby poniżej zera i wówczas dochodzi do zamarzania kondensatu. Zjawisko to nie świadczy o wadzie ani szyby ani okna i może pojawić się, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 60% przy różnicy temperatur pomiędzy środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym, równej lub większej niż 20°C. Takie warunki mogą zaistnieć przy długotrwałych silnych mrozach. Wówczas w większości okien dostępnych na rynku będą widoczne skutki kondensacji. Należy pamiętać, że im mniejsza temperatura tym mniejsza pojemność wilgoci i większe ryzyko kondensacji. Z poważaniem Konsultant FAKRO