Czy można uzyskać pozwolenie na budowę na działce, na której są słupy wysokiego napięcia?

2012-11-09 15:46

Posiadam działkę leśno-rolną przy Puszczy Kampinowskiej (ulica rękopis). Nad działką są słupy wysokiego napięcia. Czy istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę na takiej działce? I gdzie trzeba się zgłosić żeby się dowiedzieć?

To, co można zrealizować na posiadanym gruncie zależy od miejscowych regulacji, w szczególności określają to tzw. Warunki Zabudowy (WZ) lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz także studium zagospodarowania.
Należy więc przede wszystkim sprawdzić czy przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego oraz jaka jest jego treść. W myśl art. 6 ust. 1 Ustawy o pzp „Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości”.
Zarówno Warunki Zabudowy, jak i Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego można uzyskać w lokalnym (właściwym dla położenia nieruchomości) Wydziale Architektury właściwego urzędu – Miasta, Gminy, Dzielnicy lub Starostwie Powiatowym. Z dokumentów tych dowiemy się również jakie jest przeznaczenie gruntów sąsiadujących, co może mieć wpływ na planowaną inwestycję.