Docieplenie stropu garażu

2011-04-22 15:06

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Nad częścią garażu (nieogrzewanego) jest usytuowany taras. Obecnie ze względu na przecieki będzie on remontowany. W czasie przygotowań do robót okazało się, że deweloper nie wykonał izolacji termicznej w warstwach posadzkowych tarasu. Na stropie garażu oprócz śladów po zaciekach szczególnie w narożach występuje pleśń. Osoba opracowująca sposób usunięcia problemu zaproponowała wykonanie ocieplenia od strony garażu, czyli od wewnątrz metodą lekką mokrą na styropianie. Wg mojej wiedzy jest to niewłaściwe, gdyż para wodna będzie skraplać się pomiędzy stropem, a styropianem. Czyli problem pozostaje, tyle, że jest przykryty. Bardziej stawiałbym na poprawienie wentylacji, zwłaszcza w okresie zimowym.

Opisywany przypadek wymaga bardzo dokładnej analizy przeprowadzonej na miejscu przez osobę zajmującą się projektowaniem ociepleń. Najważniejsze są tzw. detale i poprawność zaprojektowania. Taras bezwzględnie musi być tak wykonany by nie było mowy o jakichkolwiek przeciekach!
Zastosowanie płyt styropianowych powinno być wykonane od zewnątrz by chronić przed nadmiernym wychłodzeniem stropu. Nie wykluczone jest też zastosowanie ocieplenia od wewnątrz, ale to wymaga dokładnej analizy cieplno-wilgotnościowej.
Sprawnie działająca wentylacje powinna być zawsze, lecz nie jest to rozwiązanie problemu. Do zawilgocenia dochodzi wówczas, kiedy para wodna zawarta w powietrzu styka się z zimną powierzchnią ściany, stropu (najłatwiej zobaczyć to zjawisko na szybie) tworząc środowisko do rozwoju pleśni i grzybów. Minimalne właściwości przegród budowlanych (współczynnik przenikania ciepła) są określone w Rozporządzeniu odnośnie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki... W opisanym przypadku mamy wyraźny brak ich spełnienia, wynikający z błędów wykonawczych lub projektowych.