Docieplenie ściany z suporeksu. Jaką grubość styropianu zastosować?

2011-04-27 15:08

Ściana zewnętrzna zbudowana jest z betonu komórkowego (suporeks) o grubości 24 cm. Tynk wewnętrzny gipsowy maszynowy ma grubość 1 cm. Ściana ocieplona jest styropianem gr. 15 cm. Pomimo, że dom ma 3 lata planuję remont elewacji wykonanej z tynku silikatowego. Czy przy okazji mogę docieplić ścianę dodatkową warstwa styropianu przyklejając płyty na istniejący tynk silikatowy? Jaką grubość płyt muszę zastosować?

Wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia jest w takim przypadku możliwe. Grubość dodatkowego ocieplenia powinna raczej wynikać z założeń projektowych (co chcemy przez to osiągnąć). Na dzień dzisiejszy parametry izolacyjne dla opisywanej ściany kształtują się na poziomie U=0,2 (nawet trochę lepiej) jest to wynik zadowalający. Zastosowanie dodatkowej, 5 cm warstwy ocieplenia w postaci płyt PLATINUM PLUS fasada, poprawi współczynnik do wartości U=0,15, a 8 cm PLATINUM PLUS fasada to już wartość U=0,13. Tutaj zbliżamy się już prawie do parametrów jakie posiadają ściany w budownictwie pasywnym.
Jeżeli podejmie Pan decyzję o doklejeniu dodatkowej warstwy styropianu, to należy sprawdzić stan istniejącego ocieplenia. Należy zwrócić uwagę szczególnie na to, czy na powierzchni ocieplenia nie nastąpiło złuszczenie warstw farby, czy nie ma pęknięć spowodowanych nieprawidłowym zamocowaniem, itp. Jeżeli obecne ocieplenie jest stabilne, to wówczas po zagruntowaniu podłoża (powierzchni starego ocieplenia) można przykleić płyty klejem uniwersalnym wchodzącym w skład systemu PLATINUM (najlepiej nakładając klej na całą powierzchnię płyty). Koniecznie taki układ należy wzmocnić łącznikami mechanicznymi.