Dobudowa schodów zewnętrznych do budynku, który jest własnością rodziców

2011-03-15 15:50

Mieszkamy w budynku „dwupokoleniowym”, tzn. rodzice na dole, moja rodzina - na poddaszu. Właścicielami całego budynku są rodzice. Chcielibyśmy dobudować schody zewnętrzne. Podobno można to zrobić, nawet jeśli budynek nie należy do mnie. Proszę o podanie podstawy prawnej. Rozumiem, że na dobudowę schodów potrzebne jest pozwolenie. Czy konieczna jest umowa z rodzicami? Czy w wyżej opisanej sytuacji możemy założyć osobne liczniki elektryczne?

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przez który należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Odpowiadając na drugie pytanie, z reguły dostawcy energii elektrycznej wymagają przedstawienia stosownych dokumentów poświadczających tytuł prawny w stosunku do nieruchomości. Zalecamy bezpośredni kontakt z takim przedsiębiorstwem celem nawiązania porozumienia w przedmiotowej sprawie.