dobór kotła i solarów

2011-04-13 12:28

W nowym budynku o pow 116 m2w którym ma mieszkać na stałe 2 osoby chcę zainstalować kocioł jednofunkcyjny kondesacyjny, 2 panele solarne płaskie do grzania ciepłej wody. Ogrzewanie mieszane: podłogowe (salon łazienik), grzejnikowe pozostałe izby. Jaki wybrać kompletny zestaw firmy Vailant.

W optymalnym, a więc dostosowanym do konkretnego budynku oraz potrzeb jego użytkowników, doborze urządzeń grzewczych może pomóc projektant lub instalator, który po zapoznaniu się ze szczegółowymi parametrami technicznymi obiektu, przedstawi możliwe warianty oraz ofertę cenową, a także przybliżone koszty eksploatacji. Aby nawiązać kontakt z osobami do tego celu przeszkolonymi, proszę skorzystać ze spisu zakładów autoryzowanych marki Vaillant, który znajduje się na stronie:
http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/adresy-1/najblizszy_partner [vaillant.pl]