Darowizna działki z domem na III klasie ziemi i wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

2012-11-08 15:47

Rodzice chcą mi darować działkę o pow. 15 ar, która jest częścią gospodarstwa rolnego. Na działce stoi dom prawie wykończony ale jeszcze nie odebrany i wszystko by było w porządku gdyby nie to, że ta działka ma klasę ziemi IIIa. Ojciec pozwolenie na budowę tego domu dostał na tak zwane gospodarstwo czy też powiększenie gospodarstwa. Ja nie jestem rolnikiem więc przepisując tą działkę na mnie z domem staje się posiadaczem domu na działce odrolnionej ale nie wyłączonej z produkcji rolnej. Moje pytanie jest następujące: jak to wszystko formalnie załatwić aby nie ponieś dużych kosztów związanych z włączeniem gruntów z produkcji rolnej. Czy muszę wyłączyć całą działkę czy tylko fragment pod domem i jaki kształt ten fragment wyłączony może mieć?

Można wyłączyć tylko część nieruchomości. Z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy wystąpić do starosty. Wniosek składa się w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego (właściwego ze względu na położenie nieruchomości).
Opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej określa Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którą (z art. 12a), obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego.
Co jest w tej sprawie problematyczne to okoliczność, że prawo nakłada obowiązek uzyskania decyzji o wyłączeniu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie są znane okoliczności i dokumentacja związane z budową domu, także nie dysponując odpowiednią wiedzą, nie można stwierdzić jakie działania należy podjąć w celu doprowadzenia do właściwego stanu prawnego.

Przepisy:
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 r. Nr 64 poz. 592);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717);
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004 r. Nr 121 poz. 126).