Czy roleta zaciemniająca może mieć wpływ na samoistne pęknięcie szyby zespolonej?

2015-03-30 20:18

3 dni temu szyba zespolona w naszym oknie samoistnie pękła. Reklamacja została zgłoszona do producenta, ale oczywiście została odrzucona. Producent twierdzi, że wina stoi po stronie użytkownika. Zostały podane 3 możliwości pęknięcia szyby zespolonej:   prace remontowe bloku uderzenia w profile roleta zaciemniająca na gumie bez prowadnic dystansowych   Wersję 1 i 2 należy wykluczyć, jednak opcja 3 nas zastanowiła. Owszem mamy zamontowane rolety zaciemniające, mamy również prowadnice. Nie jesteśmy ekspertami, nie wiemy czy nasze prowadnice są dystansowe czy też nie, a także, czy sposób montażu prowadnic może mieć wpływ na samoistne pęknięcie szyb. U nas prowadnice przyklejone są do szyby. Wiemy, że bardzo ciężko jest udowodnić brak naszej winy i faktyczne "samoistne" pęknięcie szyby dlatego prosimy o poradę.   Poniżej odpowiedź na reklamację, a w załączeniu zdjęcia.   "W związku z otrzymaniem zgłoszenia dotyczącego pękniętej szyby odpowiadamy, iż głównymi czynnikami powodującymi pękanie zespoleń szybowych po ich zamontowaniu są zewnętrzne czynniki mechaniczne lub termiczne. Naprężenia własne szkła charakteryzują się dużą równomiernością i mają znikomą wartość, gdyż w przeciwnym razie szkło nie mogłoby być cięte ani dalej przetwarzane. W wytypowaniu potencjalnych przyczyn pęknięć nie można pominąć uwarunkowań związanych z miejscowym obciążeniem termicznym o dużej intensywności (założone zostały rolety tekstylne zaciemniające bez prowadnic dystansowych) oraz uderzeń w profile , w których osadzona jest szyba. Mogły one powstać wskutek użytkowania bądź prac wykończeniowych w budynku. W związku z powyższym reklamacja zostaje uznana za bezzasadną i zostaje odrzucona."   Pragnę nadmienić, iż okna wymieniane były w grudniu 2014.

Nie można wykluczyć, że częściowo przesłonięta szyba pęknie z powodu nierównomiernego nasłonecznienia. Jednak w wiekszości przypadków jest to skutkiem karbu w strukturze szkła, który może być niewidoczny gołym okiem. Jeżeli pękniecie nastąpiło przy normalnym użytkowaniu i nie było informacji w zasadach eksploatacji okna, że nie można zakładać rolet, to zgłaszałbym reklamację do skutku powołując się na brak wytycznych użytkowania.