Czy muszę mieć firmę, żeby wybudować na swojej działce 4 domy i następnie je sprzedać?

2011-03-14 12:05

Mam działkę, na której zmieści się budynek szeregowy z 4 domami. Czy mogę wziąć kredyt z banku na ten cel, wybudować te domy i następnie je sprzedać na wolnym rynku? Jeśli tak, to jak mam się rozliczyć z fiskusem? Co z podatkiem VAT w takiej sytuacji? Zaznaczam, że nie mam działalności gospodarczej i stałej pracy w kraju. Jestem na stałe zatrudniony w Skandynawii, w kraju spoza Unii.

W świetle art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalność, która zamierza Pan podjąć będzie działalnością budowlaną, zorganizowaną i zarobkową. Należy również opowiedzieć się za ciągłym charakterem, a tym samym dojść do konstatacji, że działalność będzie działalnością gospodarczą, która powinna być zarejestrowana.

Pozostały zakres pytania (przedmiotowy, jak również objętościowy) wykracza poza ramy niniejszego serwisu, a tym samym uniemożliwia udzielenie kompleksowej odpowiedzi. Zalecamy bezpośredni kontakt z prawnikiem.