Czy można ocieplać dom, który jest już ocieplony pomiędzy jedną a drugą warstwą cegły?

2012-11-04 23:34

Chciałbym się dowiedzieć czy można ocieplać dom z zewnątrz budynku jeśli jest już ocieplony pomiędzy jedną a drugą warstwą budynku o grubości 6 cm? Budynek jest wymurowany z Maxa i połówki (modularnej).

Przegroda o podanej konstrukcji nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów dla budynków nowych. Wymagania cieplne zostaną spełnione już przy zastosowaniu ponad 5 cm standardowego styropianu. Im większa grubość izolacji tym mniejsze straty ciepła czyli rachunki za energię. Jednak przy takiej konstrukcji przegrody należy sprawdzić czy punkt wykraplania pary wodnej znajdzie się w zewnętrznej warstwie izolacji. W tym celu najlepiej jest wykonać obliczenia wilgotnościowe przegrody. Oczywiście należy także rozpatrzyć pozostałe elementy takie jak: czy do tej pory nie występowało zawilgocenie przegród oraz czy do zewnętrznej warstwy możliwe będzie zamocowanie dodatkowej warstwy izolacji.