Czy można korzystać z butli gazowej w domu z instalacją gazową?

2012-01-17 10:08

Czy w budynku, w którym znajduje się instalacja gazu ziemnego można korzystać z butli z gazem?

Niestety nie. Zabraniają tego przepisy prawa budowlanego (Dz.U. 2002r, nr 75 poz. 690 z p.zm)