Czy mogę postawić płot bez zgody sąsiada?

2011-08-03 15:10

Geodeci wskazali mi punkty graniczne, jak wygląda granica mojej działki. Okazało się, że granica działki przechodzi przez wjazd sąsiada. Teraz chce ogrodzić swój teren tak, jak są granice, ale mój sąsiada nie wyraża zgody. Nadmieniam, że sąsiad ma miejsce na zagospodarowanie sobie wjazdu. Proszę o poradę jak mam postąpić, aby nie mieć kłopotów.

Według nas nie ma żadnych obaw przed postawieniem ogrodzenia w obrębie Pańskiej działki. Oto wytłumaczenie prawne dotyczące stawiania ogrodzenia:

Jakich formalności wymaga budowa ogrodzenia?
Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m stawiane między działkami prywatnymi nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Podobnie jak prowizoryczne płoty zabezpieczające plac budowy. Zgłoszenie budowy jest natomiast konieczne:

• gdy budujemy ogrodzenie działki od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy to ogrodzeń stawianych wzdłuż dróg prywatnych i wewnętrznych niezaliczonych do dróg publicznych);
• gdy ogrodzenie ma być wyższe niż 2,2 m (bez względu na usytuowanie).

Wymogi prawne
Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Dlatego zabronione jest umieszczanie poniżej 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych materiałów i wyrobów. Płot może być ażurowy lub pełny, zależnie od upodobań inwestora, chyba że jakieś ograniczenia w tym zakresie wprowadza plan miejscowy obowiązujący na danym terenie (na przykład zabrania stawiania ogrodzeń z gotowych betonowych paneli). Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą się otwierać na zewnątrz działki. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a furtki – 0,9 m.

Właściciel ma prawo do zagospodarowania działki wyłącznie w granicach swojej własności. Ogrodzenie nie powinno zatem przekraczać granic działki budowlanej. Od strony sąsiada. Gdy właściciele sąsiednich działek dojdą ze sobą do porozumienia i postanowią mieć wspólne ogrodzenie, będzie można je umiejscowić w osi granicy, tak żeby fundament znalazł się częściowo
na obydwu działkach. W przeciwnym razie powinno w całości stać na posesji inwestora (uniknie wówczas ewentualnego konfliktu i oskarżenia o naruszenie granicy).

Proponujemy również ogrodzenia produkowane przez naszą firmę dostępne na:
http://www.sklep.andrewex.com.pl/ogrodzenia/ploty-drewniane [sklep.andrewex.com.pl]