Czy jest możliwe obniżenie fundamentów w starym domu

2012-01-02 11:01

Czy jest możliwe obniżenie fundamentów w starym domu. Obecnie fundamenty mają 130 cm. Piwnice w całością są zasypane prócz jednego pomieszczenia. Chciałbym podkopać się pod fundament w tym pomieszczenie tak abym mógł swobodnie zabudować w nim piec do centralnego ogrzewania. Budynek ma 90 metrów kwadratowych , i jest parterowy. Wysokość nie musi być duża tak abym mógł swobodnie stanąć w pomieszczeniu.

Każda ingerencja w stare fundamenty może się wiązać z ich uszkodzeniem, a co za tym idzie, uszkodzeniem elementów nośnych domu, co z kolei może grozić katastrofą budowlaną. Dlatego też zanim przystąpi się do jakichkolwiek prac, powinna być przeprowadzona ekspertyza przez uprawnioną osobę, czy dla tego budynku możliwa jest taka rozbudowa. Jeśli opinia będzie pozytywna, można przystąpić do wykonania projektu, a później zgodnie z projektem wykonać wszelkie prace.