Sprzedaż mieszkania. Co z wyposażenia mieszkania musi zostać przy jego sprzedaży?

2011-04-26 18:01

Czy karnisze i oświetlenie w sprzedawanym przeze mnie mieszkaniu na rynku wtórnym są elementem stałym i powinnam je zostawić? Czy jest to kwestia umowna?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, części składowe rzeczy, w tym nieruchomości nie mogą stanowić odrębnego przedmiotu własności. Pod pojęciem części składowych rzeczy rozumie się wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. W naszej ocenie karnisze i oświetlenie (lampy wiszące) nie stanowią części składowej rzeczy. Zatem umowa sprzedaży może odnosić się tylko i wyłącznie do nieruchomości, z wyłączeniem ww. przedmiotów.