Gdzie można znaleźć informację dotyczącą klasy cegły?

2012-11-06 12:20

Gdzie można znaleźć informację dotyczącą klasy cegły?

Klasa cegły czyli inaczej mówiąc jej wytrzymałość na ściskanie określana jest w MPa. I tak np. klasa 35 oznacza że średnia wytrzymałość cegły wynosi 35 MPa.
Do 2006 roku stosowano oznaczenia wyrażone w kg/cm2 mówiono wtedy np. o klasie 350, 350 kg/cm2 = 35 MPa.
Wartość ta jest podawana na karcie technicznej dołączanej do palety z cegłą. Czasem można ją znaleźć na deklaracji producenta na okoliczność zgodności cegły z normą PN EN 771-1.