Budowa ogrodzenia - jak daleko od granicy działki można budować?

2013-10-25 16:57

Jak daleko od granicy można budować ogrodzenie?

Budując ogrodzenie musimy pamiętać, że nie powinno ono przekraczać granic działki budowlanej. Jeżeli odgradzamy się od sąsiada, najlepszym rozwiązaniem jest postawienie ogrodzenia idealnie w osi granicy działki. W takim przypadku szerokość ogrodzenia zmniejszy obszar działki po równo po naszej stronie i stronie sąsiada. Jeżeli jednak sąsiad nie wyrazi na to zgody, będziemy musieli postawić ogrodzenie w całości w granicach naszej działki. Pozwoli to na uniknięcie sporów o naruszenie granic działki. Jeżeli są wątpliwości co do faktycznego przebiegu granicy proponowałbym wynajęcie geodety.

 

Grodząc się od strony drogi należy bezwzględnie zwrócić uwagę na linię rozgraniczającą drogi. Niedopuszczalne jest jej przekroczenie. Warto upewnić się także w zarządzie drogi czy nie jest planowane jej poszerzenie, aby nie narazić się na dodatkowe koszty związane z późniejszym odsuwaniem ogrodzenia. Jeżeli posiadamy działkę na skrzyżowaniu, to w zależności od planowanego sposobu grodzenia możemy nie dostać pozwolenia na grodzenie działki do jej krawędzi, jeżeli będzie to miało wpływ na widoczność na skrzyżowaniu, a co za tym idzie na bezpieczeństwo ruchu. Konieczne może okazać się zastosowanie ściętego narożnika.