Budowa domu całorocznego do 100 m2. Pozwolenie, czy zgłoszenie?

2017-03-13 13:40

Witam. Zamierzam postawić dom drewniany parterowy z poddaszem (z przeniesienia, ze zmodyfikowanym projektem) na działce rolnej, która ma warunki zabudowy na dom całoroczny oraz domek gospodarczy. Dom w podstawie ma około 75 m2. Czy muszę uzyskać pozwolenie na budowę, czy mogę to zrobić na zgłoszenie?

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, w przypadku wznoszenia budynku jednorodzinnego możliwe są dwie procedury:

  1. uzyskanie pozwolenia na budowę,
  2. zgłoszenie (z dołączeniem projektu).

Budowę domu wystarczy zgłosić, pod warunkiem wykazania, że obszar oddziaływania inwestycji zmieści się w całości na przedmiotowej działce. Obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu należy do projektanta. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej może wydać postanowienie dotyczące konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów. Można przystąpić do robót budowlanych, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Inwestor ma prawo wyboru procedury.