Przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną. Jakie dokumenty potrzebne do odrolnienia?

2011-03-15 17:45

Jak wygląda przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną oraz przeniesienie prawa własności na dzieci? Jakie dokumenty są potrzebne?

Sposób na przekwalifikowanie działki rolnej na budowlanej zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy dany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania. Jeżeli nie jest, przeznaczenie ustalane jest w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli plan istnieje, zmiana przeznaczenia działki może nastąpić tylko i wyłącznie w ramach zmiany planu. Niestety kompetencję do zmiany planu ma wyłącznie rada gminy. Oczywiście można przedstawiać radzie gminy swoje postulaty, jednakże ostateczna decyzja o przystąpieniu do zmiany planu leży w kognicji rady.

Z kolei przeniesienie własności nieruchomości na dzieci może nastąpić bądź na mocy umowy sprzedaży, bądź na mocy darowizny. Darowizna taka podlega zwolnieniu od odpodatkowania, pod warunkiem spełnienia pewnych formalności - złożenie stosownego oświadczenia do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż jest rzadko praktykowana. Koszty przeniesienia własności nieruchomości zależne są od jej wartości rynkowej.

Od redakcji:

Polecamy artykuł nt, odrolnienia działki: http://muratordom.pl/budowa/przed-budowa/budowa-na-dziace-rolnej-i-lesnej-jak-odrolnic-i-odlesic,13_3517.html [muratordom.pl]