Jakie formalności trzeba spełnić, aby dokonać rozbiórki stodoły?

2015-12-30 18:04

Chciałbym się dowiedzieć, co powinienem zrobić jeżeli chcę rozebrać stodołę i w tym miejscu wybudować dom? Stodoła ma 13m na 8m, dom by był troszkę mniejszy z poddaszem użytkowym.

Rozbiórka obiektu niewpisanego do rejestru zabytków i nieobjętego ochroną konserwatorską o wysokości poniżej 8 m w odległości od granicy działki większej niż połowa jego wysokości wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku niespełnienia powyższych warunków należy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy w przypadku braku planu. Należy skontaktować się z miejscowym uprawnionym projektantem, który wykona projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego i w razie potrzeby projekt rozbiórki.