Nieskuteczna wentylacja w pokoju. Jak ją poprawić?

2011-03-30 11:58

Chcę zrobić w pokoju otwór wentylacyjny i zamontować w nim kratkę, ponieważ od kilku lat pojawia się wilgoć. Okna są drewniane i niezbyt szczelne (powietrze wpływa do pomieszczenia). Czy powinienem wkuwać się w kanał wentylacyjny kuchni znajdującej się piętro niżej, czy też w inny kanał sąsiedniego pokoju lub łazienki (kratka na przeciw kratki)? Wolnego kanału nie mam. Mam obawy, czy zapachy z kuchni nie przedostaną się do pokoju. Czy jak przebije się do kanału pokoju sąsiedniego, to wentylacja będzie skuteczna?

Według Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 141 zabrania się stosowania zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej co oznacza, że nie powinno się instalować kratki do istniejącego, zajętego pionu. Dobrym sposobem usunięcia z pomieszczenia zawilgoconego powietrza jest umożliwienie jego swobodnego przepływu do najbliższej kratki poprzez rozszczelnienie drzwi. Można na przykład wykonać takie otwory jak w drzwiach łazienkowych.
Inną kwestią jest to czy wentylacja działa poprawnie w ogóle. Może być tak, że ilość nawiewanego powietrza przez nieszczelne okna jest zbyt mała. Taką sytuację można poprawić poprzez usunięcie uszczelki w oknach starego typu, bądź poprzez montaż nawiewników powietrza w oknach nowoczesnych.