Brak numeru działki w decyzji pozwolenie na budowę

2012-11-08 14:55

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższej wątpliwości. Na projekcie budowlanym budynku wielorodzinnego został zaprojektowany element uzbrojenia na sieci wodociągowej, służący potrzebom projektowanego obiektu. Element ten znajduje się na działce nie wymienionej w decyzji pozwolenia na budowę, ale projekt został zatwierdzony przez Urząd. Czy budowa tego elementu na sieci jest w tym przypadku legalna? Czy decyzja (a, być może sam wniosek o pozwolenie na budowę) powinna zostać uzupełniona o brakujący nr działki?

W celu odpowiedzi na to pytanie należałoby przeanalizować projekt i treść innych dokumentów. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić tylko na podstawie powyższego opisu, na ile braki są istotne i jak wpływają na realizację inwestycji.