Białe wykwity na betonie komórkowym

2011-04-21 23:09

Czy na ścianach z betonu komórkowego mogą się pojawić białe wykwity? Jeśli tak, to jaka może być przyczyna powstawania takich wykwitów?

Owszem, białe wykwity mogą pojawiać się również na betonie komórkowym. Przypuszcam, że problemem nie są bloczki z betonu komórkowego tylko zaprawa zastosowana do ich murowania. Jeżeli zaprawa murarska zawierała cement portlandzki, to najprawdopodobniej właśnie cement jest źródłem białych wykwitów.