Wskaźnik powierzchni zabudowanej. Jak go obliczyć?

2017-09-19 13:03

Witam. Mam pytanie dotyczące warunków zabudowy. W decyzji, którą otrzymałam, wpisano wskaźnik powierzchni zabudowanej max 0,16, co daje w moim przypadku (działka 440 m2) powierzchnię zabudowy max 70 m2. Mnie to nie urządza, bo potrzebuję 120 m2. Co mam z tym zrobić? Jak oblicza się ten wskaźnik i czy jest możliwe żeby był wyższy?

Wniosek o zmianę warunków zabudowy składa się do urzędu, który wydał przedmiotową decyzję. W zakresie wnioskowanych zmian, w tym przypadku należy wskazać zwiększenie powierzchni zabudowy. Przed złożeniem wniosku zalecony jest kontakt z właściwym urzędem. Zmiana decyzji następuje na podstawie analizy zabudowy działek sąsiednich. Pomocne może okazać się zwiększenie analizowanego obszaru w przypadku, gdy w tym obszarze znajdują się działki zabudowane w większym procencie.