Murarska zaprawa klejowa. Jak silne wiązanie zapewnia?

2017-03-12 14:23

Jak mocno trzyma zaprawa klejowa użyta do połaczeniu pustaków?

Witam. Parametr ten jest podany w deklaracji właściwości użytkowych na zaprawę do cienkich spoin SOLBET 0.1 oraz 0.2. Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna wg PN-EN 998-2:2012, załącznik C) wynosi ≥ 0,3 N/mm2.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk