Jak wybrać projekt domu jednorodzinnego z wjazdem od zachodu?

2013-08-20 14:55

Proszę o propozycję projektu domu z wjazdem od zachodu. Chciałabym, aby autorem była osoba z okolic Wrocławia. Planuję nieduży dom, około 120 m2 powierzchni użytkowej.

W przypadku zachodniego frontu domu, podobnie jak dla południowego, korzystne jest usytuowanie pokoju dziennego od strony wjazdu, z uwagi na możliwość jego doświetlenia po południu, gdy wracamy z pracy. Przykładowo w projekcie "Murator C280 Wykwintny" w lustrzanym odbiciu salon doświetlony jest z trzech stron, a taras zlokalizowany od nasłonecznionych stron świata. Podobnie będzie w przypadku projektów: "Murator C126 Dom vis-a-vis", "Murator M11 Miła chwila", "Murator M02 Konkursowy", "Murator M123 Uroczy wieczór". Z uwagi na strony świata proponowane projekty powinny być realizowane w lustrzanym odbiciu, aby zapewnić doświetlenie salonu od strony południowej. Dom "Murator C126 vis-a-vis" jest domem parterowym, pozostałe są budynkami z poddaszami. Gdy zostanie wybrany projekt domu z salonem od strony ogrodowej (tylnej) w ramach dostosowania do miejscowych warunków, wskazane jest uwzględnienie okien w ścianie południowej budynku z ewentualnym doprojektowaniem tarasu. Można rozważyć projekt "Murator C32 Ustronny" lub jego wersję z garażem "Murator C32a Ustronny - wariant I". Oba domy w lustrzanym odbiciu. Niektóre projekty mają wersje energooszczędne, np. EM11, EM03, EC32, EC32a. Podane zostały przykłady domów różniących się wyglądem, programem użytkowym, sposobem ogrzewania. Wybrany projekt musi uwzględniać wytyczne podane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu, z uwzględnieniem do wymiarów działki. Dostosowanie projektu gotowego do warunków lokalnych leży po stronie architekta (lokalnego).