Jak odnowić filar, na którym popękał tynk?

2017-06-13 15:37

Mam problem. Nie wiem jak otynkować filar. Poprzednik użył jakiejś gładzi albo gipsu, który (wydaje mi się, że przez brak zabezpieczenia podłoża i wentylacji) zaczął pękać. Filar jest zbudowany z ubogiej mieszanki piasku i betonu (odkryte fragmenty lekko się sypią przy dotknięciu). Jak można ten filar zabezpieczyć i pomalować tak, żeby po kilku latach nie zaczął znowu pękać?

Problemem może być (co wynika z pytania) zła jakość materiału konstrukcyjnego filara. Można domniemywać, że powierzchnia betonu, z którego powstał filar jest skorodowana. Nie musi to deprecjonować konstrukcyjnej nośności słupa, ale beton o klasie rzędu B25 czy B30 powinien być bardziej odporny na zewnętrzne wpływy atmosferyczne. Ze zdjęcia zdaje się wynikać, że problemem jest także brak hydroizolacji poziomej oraz pionowej słupa. Jeśli tak, to widoczne na zawilgocenia i brak powierzchniowej stabilności betonu są wywołane podciąganiem kapilarnym wody z gruntu oraz powierzchni pokrytej czerwonymi płytkami i przemarzaniem w okresie zimowym powierzchniowej warstwy betonu. W tej sytuacji najpierw należałoby zapewnić odpowiednią ochroną przeciwwodną tej części słupa, która zagłębiona jest w gruncie. Potem należałoby skuć skorodowaną powierzchnię betonu i wyrównać powierzchnię specjalną zaprawą. Są to jednak zabiegi kosztowne i czasochłonne. Jeżeli właściciel nieruchomości nie ma środków na podjęcie tych działań, to można zasugerować mniej poprawną, ale trwałą alternatywę. Chodzi o usunięcie skorodowanej powierzchni betonu do wysokości rzędu 1 m i nałożenie szerokoporowych tynków renowacyjnych. Należy wybrać wtedy tynki renowacyjne pochodzące z certyfikowanego systemu któregoś z renomowanych producentów. Ich układanie musi się odbywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych. Problem może się pojawić, gdy po usunięciu skorodowanego betonu zostanie odsłonięte zbrojenie słupa. Jeśli tak, to trzeba wtedy zastosować odpowiednie zabezpieczenie zbrojenia, ale to temat na ewentualną następną odpowiedź, jeżeli taki przypadek wystąpi.