Czy zasypywanie fundamentów ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę?

2013-01-14 15:20

Postawiłem na swojej działce ogrodzenie z gotowych elementów betonowych. Działka jest nierówna. Tu gdzie zaczyna się ogrodzenie wysokość wynosi 218 cm, a tam gdzie jeszcze nie została nawieziona ziemia wysokość ogrodzenia przekracza 240 cm. Sąsiad zawiadomił nadzór budowlany. Okazuje się, że interesuje ich stan faktyczny ogrodzenia, a ono jest przecież w trakcie budowy i jak będzie skończone, wówczas jego wysokość nie przekroczy 220 m. Ich to jednak nie interesuje i kazali obniżyć ogrodzenie lub zalegalizować je za 5000 zł. Co mam w takim wypadku zrobić?

Zasypanie dołu czy też wyrobiska lub zagłębienia terenu nie jest budową obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ i wobec tego nie wymaga pozwolenia na budowę. Zatem nie wymaga też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. IV SA 517/97 - Wyrok NSA z 1999-04-01