Układanie kostki brukowej. Krok po kroku - wykonanie nawierzchni z kostki

2019-04-10 9:39

Układanie kostki brukowej - instrukcja. Aby kostka spełniła swoje zadanie, a nawierzchnia oraz podjazd do garażu nie uległy uszkodzeniu, trzeba ją prawidłowo ułożyć. Układanie kostki nie jest trudne, warto jednak wiedzieć jak to zrobić, by wytrzymała wszelkie obciążenia i razem z elewacją była wizytówką domu.

Przed ułożeniem kostki brukowej...
Autor: Andrzej Szandomirski Tona kostki (o wymiarach 7 x 7 cm) wystarczy na wykończenie 5-6 m2 powierzchni.

Przed rozpoczęciem układania nawierzchni z kostki brukowej trzeba sprawdzić, czy kostki nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować wyrób u sprzedawcy. Po wbudowaniu takich kostek w nawierzchnię reklamacja nie będzie możliwa. W okresie objętym gwarancją sprzedawcy i producenci kostek brukowych nie odpowiadają za uszkodzenia mechaniczne, które wynikają z wadliwego wykonania nawierzchni. Warto więc zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad układania kostek brukowych.

Przed rozpoczęciem układania nawierzchni z kostki brukowej trzeba sprawdzić, czy kostki nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować wyrób u sprzedawcy. Po wbudowaniu takich kostek w nawierzchnię reklamacja nie będzie możliwa. W okresie objętym gwarancją sprzedawcy i producenci kostek brukowych nie odpowiadają za uszkodzenia mechaniczne, które wynikają z wadliwego wykonania nawierzchni. Warto więc zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad układania kostek brukowych.

Układanie kostki brukowej - podbudowa

Żeby nawierzchnia z kostki nie zapadała się i nie rozjeżdżała w czasie użytkowania, musi być ułożona na odpowiednio przygotowanym podłożu składającym się z podbudowy i podsypki. Podbudowa jest najważniejsza - od jakości jej wykonania zależy jakość całej nawierzchni. Nie warto więc na niej oszczędzać. Grubość podbudowy zależy od rodzaju gruntu (na podmokłym powinna być grubsza, na suchym płytsza) i od sposobu użytkowania nawierzchni. Podbudowa pełni dwie funkcje - nośną i filtracyjną. Jednak, żeby zapewnić wodzie odpływ w bezpieczne miejsce, przed wykonaniem podbudowy podłożu trzeba nadać 3-4% spadek.

Najlepsze materiały na podbudowę to kruszywo o frakcji 30-60 mm: tłuczeń, żwir, grys, żużel lub kliniec. Można też użyć pospółki, piasku zmieszanego z cementem lub chudego betonu - jednak ze względu na małą nośność, nie nadają się one do miejsc narażonych na duże obciążenie, takich jak np. podjazd do garażu. Grubość podbudowy zależy od przewidywanego obciążenia nawierzchni, zwykle wynosi 25-45 cm. Czasami zaleca się jednak ułożenie drugiej warstwy kruszywa o mniejszej frakcji (do 30 mm), która zwiększy wytrzymałość podbudowy.

 • Pod nawierzchnie wokół domu, gdzie przejeżdżają najwyżej samochody osobowe, wystarczy 20-centymetrowa podbudowa z grubego żwiru lub tłucznia.
 • Jeśli po kostce brukowej mają jeździć samochody ciężarowe, podbudowa musi mieć 30-40 cm. Bardzo ważne jest mocne ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie (powinien być zrobiony spadek 3 proc.), by w czasie deszczu nie tworzyły się kałuże.

Sprawdź też:

Na zagęszczonej podbudowie układa się 3-5 cm warstwę wyrównującą (podsypkę) z piasku, ewentualnie drobnego żwirku o frakcji do 4 mm i wyrównuje się jej warstwę, pamiętając o tym, by na tym etapie jej nie zagęszczać! Na tak przygotowanej podsypce układanie kostki brukowej nie jest już kłopotem. Podczas układania, należy zachować szczeliny między elementami, które wypełnia się piaskiem i dopiero wtedy ubija nawierzchnię.

Sonda
Kostka brukowa najlepiej sprawdzi się:

Układanie kostki brukowej - spoiny

Podczas układania kostki brukowej prawidłowe wykonanie spoin między nimi jest gwarancją stabilności i trwałości nawierzchni. Spoiny powinny mieć szerokość od 3 do 5 mm i być dokładnie wypełnione piaskiem. Tylko wtedy unikniemy nierównomiernego przesuwania się kostek, a w konsekwencji odpryskiwania ich górnych krawędzi.Uwaga! Wypustki na kostkach nie gwarantują zachowania wymaganej szerokości spoin.

Układanie kostki brukowej - złagodzenie różnic w odcieniu

Nadaje nawierzchni bardziej naturalny wygląd. Kostki betonowe nawet z tej samej partii mogą nieznacznie różnić się między sobą odcieniami, ponieważ do ich barwienia używa się naturalnych pigmentów. Dlatego układając duże powierzchnie, powinno się mieszać kostki brukowe z różnych (najlepiej trzech) palet. Dzięki temu zabarwienie nawierzchni będzie równomierne.

Z czego podjazd przed domem?
7 odległości ważnych w małej łazience
Warto wiedzieć

Układanie kostki brukowej: uwaga na błędy!

Żeby nawierzchnia z kostki brukowej dobrze spełniała swoją funkcję, warto zwrócić szczególną uwagę na rzeczy, które mogą zniszczyć efekt naszej pracy:

  • źle zaplanowana nawierzchnia – zbyt cienka, nieodpowiednio dobrana do obciążeń może pękać, a jeśli nie zaplanuje się jej układu, to na skutek licznych docięć nie wygląda estetycznie;
  • zbyt wąskie spoiny – ze względu na małą wytrzymałość kostek brukowych (a zwłaszcza ich krawędzi) na ścinanie, zbyt ciasne ułożenie elementów może doprowadzić do ich pękania pod wpływem obciążenia. Wbrew pozorom odpryskiwanie krawędzi kostek najczęściej nie wynika z ich złej jakości,tylko z błędnego spoinowania;
  • zbyt szerokie szczeliny – uniemożliwiają współpracę kostek, która jest konieczna do stworzenia przez nie monolitycznej nawierzchni. Wszystkie pracują jak pojedyncze elementy, przez co są narażone na osiadanie i pękanie;
  • nieprawidłowe zagęszczanie nawierzchni - używanie wibratora bez dodatkowej osłony z tworzywa sztucznego powoduje, że ziarenka piasku wypryskujące z fug podczas ubijania są rozcierane na drobny pył, który wraz z wilgocią wnika w porowatą strukturę wierzchu kostki brukowej, tworząc trudne do usunięcia plamy.

Sprawdź też:

Układanie nawierzchni z kostki brukowej: kolejność prac

1. Układanie nawierzchni z kostki brukowej - wytyczanie podjazdu

W miejscu przyszłych krawężników rozciągamy cienki drut pomiędzy ścianą domu a ogrodzeniem. Robimy tzw. ławy drutowe. Dzięki nim łatwo będzie odmierzać odległości zarówno w pionie, jak i w poziomie.

2. Układanie nawierzchni z kostki brukowej - roboty ziemne

Z wytyczonego obszaru wybieramy humus, czyli ziemię roślinną. Grubość tej warstwy wynosi zwykle 15-25 cm, a taki wykop na podjazd jest trochę za płytki, ponieważ głębokość jego koryta musi mieć co najmniej 35 cm. Wybrany przy pogłębianiu wykopu grunt, jeśli jest przepuszczalny (piaszczysty), możemy wykorzystać np. do budowy schodów czy tarasu, a jeżeli jest nieprzepuszczalny (gliniasty) – do formowania skarp. Humus usuwamy także około 30 cm poza linią krawężnika. Już na tym etapie prac można wyprofilować spadek od garażu w stronę drogi. Dzięki temu grubości poszczególnych warstw podbudowy będą stałe na całej powierzchni podjazdu.

3. Układanie nawierzchni z kostki brukowej - warstwa odsączająca

na dnie koryta najpierw układamy warstwę grubego żwiru lub mieszanki piaskowo-żwirowej. Trzeba pamiętać, że właściwe zagęszczenie kolejnych warstw jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałego i równego podjazdu. Do tej pracy najlepiej wypożyczyć mechaniczną zagęszczarkę. Dzięki niej robota będzie wykonywana szybko, nie będzie męcząca, a co najważniejsze będzie zapewniona odpowiednia jakość wykonania podbudowy.Ostatecznie kolejne warstwy można ubijać drewnianym palem z zamocowanym od spodu kawałkiem deski. Skuteczność tej metody wzrośnie, gdy grunt (żwir, piasek) będziemy polewać wodą, a kolejne zagęszczane warstwy będą niewielkiej grubości (10-15 cm).

4. Układanie nawierzchni z kostki brukowej - krawężnik

Warto go zrobić, bo zabezpiecza krawędzie podjazdu przed uszkodzeniem, a całą nawierzchnię przed rozsuwaniem się na boki. Przy stosunkowo niewielkich obciążeniach, jakie w tym wypadku występują, można zastosować lekkie obrzeża drogowe o wymiarach 100 x 25 x 12 lub 10 x 30 x 5 cm. A jeżeli krawężnik nie będzie wystawał ponad nawierzchnię, to można użyć nawet obrzeży chodnikowych 100 x 25 x 8 lub 100 x 20 x 6 cm. Pod obrzeże trzeba zrobić fundament: ułożyć warstwę betonu C12/15 lub C8/10 grubości około 10 cm.

5. Układanie nawierzchni z kostki brukowej - warstwa nośna

Najłatwiej zrobić ją z betonu C12/15. Należy tylko pamiętać, żeby stosować beton o konsystencji wilgotnej, a najwyżej gęstoplastycznej. Dzięki temu mieszanka będzie miała dużą wytrzymałość i da się ją ubić. Betonowa podbudowa powinna mieć 12-15 cm grubości. Warstwa nośna może też być sprężysta, czyli wykonana z dwóch frakcji kruszywa łamanego (grubości 15-20 cm), ewentualnie z mieszanki piaskowo-żwirowej (grubości 20-25 cm). Taką podbudowę trzeba jednak dobrze zagęścić mechanicznie, co jest trudniejsze niż zagęszczenie betonu.

6. Układanie nawierzchni z kostki brukowej - podsypka piaskowa

To warstwa układana bezpośrednio pod kostką brukową. Używa się do tego piasku lub mieszanki piaskowo-żwirowej o uziarnieniu 0-5 mm (maksymalna wielkość ziaren to 7 mm). Zagęszczenie nastąpi dopiero po ułożeniu kostki. Dzięki temu uzyskamy bardzo równą powierzchnię podjazdu. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3-5 cm.

7. Układanie kostki brukowej

Przy dużych powierzchniach należy brać kostkę przynajmniej z trzech palet jednocześnie. W ten sposób zniweluje się ewentualne różnice kolorystyczne. Kostkę brukową układamy dość luźno. Aby uniknąć deptania wygładzonego podłoża, prace prowadzimy od czoła z wcześniej ułożonej nawierzchni. Nawierzchnia będzie bardziej wytrzymała, cicha (mniejszy hałas od toczącego się pojazdu) i trwała, gdy będziemy ją układać we wzory skośne (po przekątnej) w stosunku do kierunku jazdy lub z kostek różnej wielkości (trzy do pięciu wymiarów).

8. Spoinowanie kostki

Po zapełnieniu kostką podjazdu spoiny na całej ich głębokości wypełniamy drobnym, suchym piaskiem. Prawidłowe wykonanie spoin jest bardzo ważne dla właściwej pracy i trwałości nawierzchni podjazdu.

9. Wibrowanie

Ostatnim etapem prac jest zagęszczanie kostki brukowej. Powinno się je wykonywać, gdy nawierzchnia jest sucha. Roboty prowadzimy aż do uzyskania stateczności nawierzchni (jej stałego poziomu). Po zakończeniu wibrowania może się okazać, że konieczne jest ponowne wypełnienie spoin piaskiem.

Układanie kostki brukowej: potrzebne narzędzia

 • zagęszczarka (wypożyczenie 80 zł/dzień)
 • ubijarka (wypożyczenie 100 zł/dzień)
 • łopata drewniana
 • łata
 • szlifierka kątowa
Pozostałe podkategorie