Moja woda: jak otrzymać dotację i jak złożyć wniosek na instalację do zbierania wody opadowej i roztopowej

Program Moja woda
Autor: Graf System rozsączania wody deszczowej

Od 22 marca 2021 r. można znowu składać wnioski o dotację. Ruszyła bowiem druga edycja programu Moja woda. Program cieszył się w 2020 r. ogromną popularnością. Złożono blisko 25 tys. wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu zatrzymanie wody opadowej i roztopowej na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie jej na miejscu.

Polska jest krajem, którego zasoby wodne, wbrew pozorom, są bardzo małe. Na 1 osobę przypada 1600 m3 wody rocznie, co oznacza niewiele więcej niż w Egipcie. Pod tym względem znajdujemy się na jednej z końcowych pozycji wśród krajów europejskich. Centralne rejony naszego kraju są zagrożone pustynnieniem. W czerwcu ubiegłego roku w Skierniewicach zabrakło wody w kranach. Zakaz podlewania trawników jest każdego lata doświadczeniem mieszkańców domów zaopatrywanych w wodę z wodociągów. Musimy nauczyć się szanować wodę i jak najlepiej ją wykorzystywać. Jedną z powszechnie stosowanych metod powinno stać się zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki i wody roztopowej na działce. Któż nie widział beczki podstawionej pod rynnę w ogródku działkowym? To jest jednak rozwiązanie minimum. Obecnie pora wprowadzić bardziej zaawansowane rozwiązania do zbierania deszczówki.

Program Moja woda
Autor: Gama System zbierania deszczówki Gama RainJet. Kompletny zbiornik na deszczówkę z filtrem i pompą. Pojemność 1500 l, cena 2700 zł
Drenaż rozsączający na działce - sposób na wodę deszczową

Spis treści

 1. Program Moja woda w 2020 i 2021
 2. Moja woda: dotacja
 3. Moja woda: wniosek
 4. 1 inwestycja – 1 dotacja
 5. Moja woda: koszty kwalifikowane

Program Moja woda w 2020 i 2021

Program Moja woda ma na celu ochronę zasobów wody przez zwiększenie retencjonowania wody opadowej i roztopowej na terenie działek przydomowych. Dzięki instalacjom zbierania i rozprowadzania wody opadowej i roztopowej na działce nie będą one odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej lub ogólnospławnej, rowów odwadniających oraz na tereny sąsiadujące, na ulice, place.

Przeczytaj też:

Zbiornik na deszczówkę: jaki wybrać >>>

O dotację mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej. Program Moja woda ma być prowadzony w latach 2020-2024. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia mogą być liczone od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r. Umowy z beneficjentami będą podpisywane do 30 czerwca 2024 r. Wydatkowanie środków będzie realizowane przez WFOŚiGW do 31 grudnia 2024 r.

Budżet na realizację programu w 2020 r. wyniósł 114,87 mln zł (został podniesiony o 10,2 mln zł, żeby wystarczyło środków na złożone prawidłowo i w terminie wnioski o dofinansowanie).

A co z programem Moja woda w 2021 r.? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w lutym br. przyjmował zgłoszenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które chcą dalej uczestniczyć w programie (to one udzielają dotacji właścicielom domów jednorodzinnych). Natomiast nabór wniosków o dotację ruszył 22 marca 2021 r.

Warto pamiętać, że nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany i dlatego lepiej jest złożyć wniosek jak najszybciej!

Program Moja woda
Autor: ACO Wodę opadową można zbierać także z powierzchni utwardzonych - z wykorzystaniem systemu z odpływami liniowymi

Moja woda: dotacja

 • Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.
 • Jednocześnie może ona stanowić do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i jej wykonania.
 • Okres trwałości inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 3 lata od daty jej zakończenia.
 • Beneficjent programu powinien w tym czasie przechowywać dokumentację przedsięwzięcia na wypadek kontroli.
Program Moja woda
Autor: Ekodren Skrzynki rozsączające, z których buduje się większe instalacje rozsączania wody opadowej

Moja woda: wniosek

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe terytorialnie dla prowadzonej inwestycji. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski można składać w dwojaki sposób:

 • w wersji elektronicznej na formularzu, który jest dostępny wraz z instrukcją jego wypełniania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). W tym celu należy założyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW. Wniosek należy potwierdzić przy użyciu podpisu elektronicznego.
 • osoby nieposiadające podpisu elektronicznego oprócz wniosku w wersji elektronicznej powinny wysłać wypełniony formularz na adres pocztowy odpowiedniego WFOŚiGW. Wniosek w wersji papierowej powinien być wygenerowany z GWD - zawierać na pierwszej stronie kod kreskowy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.
Drenaż rozsączający na działce - sposób na wodę deszczową
Warto pamiętać

1 inwestycja – 1 dotacja

 • O dotację w ramach programu Moja woda może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości.
 • Jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, o dotację może wystąpić tylko jeden z nich (z pełnomocnictwami pozostałych).
 • Inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Moja woda nie może być przedmiotem innego dofinansowania. To samo przedsięwzięcie nie może być ujęte w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach tego programu ani innego programu realizowanego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.
Program Moja woda
Autor: Garantia Zbieracz wody deszczowej do instalacji na rurze spustowej i odprowadzenia wody do zbiornika. Cena 179 zł

Moja woda: koszty kwalifikowane

Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji można otrzymać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Inwestycja może obejmować:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien lub wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacje rozsączające,
 • zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny,
 • zielone dachy - warstwa drenażowa (bez kosztów nasadzeń),
 • rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, ogrody deszczowe (bez kosztów nasadzeń),
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody (pompy, filtry, centrale dystrybucji wody, zraszacze, sterowniki).
Program Moja woda
Autor: Graf Dekoracyjny nieduży zbiornik na deszczówkę z jednej rynny może być ozdobą domu

Uwaga! Dofinansowanie w ramach programu Moja woda dotyczy instalacji zatrzymania wody opadowej i roztopowej, które nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Przeczytaj też:

Zbieraj deszczówkę, daj wodę roślinom! >>>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE
Katarzyna Wolańska
|

W programie Moja Woda można otrzymać dofinansowanie na budowę zielonego dachu jako elementu pozwalającego na zagospodarowanie wód opadowych na terenie nieruchomości.
Elementy instalacji dla „zielonego dachu” mogą być dofinansowane zgodnie z pkt.:
b) instalacja rozsączająca,
d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Ważne są oczywiście konstrukcyjne przygotowanie budynku i dachu.