Moja woda: jak otrzymać dotację i jak złożyć wniosek na instalację do zbierania wody opadowej i roztopowej

2020-07-03 11:15 Anna Kazimierowicz
Program Moja woda
Autor: Graf System rozsączania wody deszczowej

1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach programu Moja woda - na dofinansowanie inwestycji mających na celu zatrzymanie wody opadowej i roztopowej na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie jej na miejscu.

Polska jest krajem, którego zasoby wodne, wbrew pozorom, są bardzo małe. Na 1 osobę przypada 1600 m3 wody rocznie, co oznacza niewiele więcej niż w Egipcie. Pod tym względem znajdujemy się na jednej z końcowych pozycji wśród krajów europejskich. Centralne rejony naszego kraju są zagrożone pustynnieniem. W czerwcu ubiegłego roku w Skierniewicach zabrakło wody w kranach. Zakaz podlewania trawników jest każdego lata doświadczeniem mieszkańców domów zaopatrywanych w wodę z wodociągów.
Musimy nauczyć się szanować wodę i jak najlepiej ją wykorzystywać. Jedną z powszechnie stosowanych metod powinno stać się zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki i wody roztopowej na działce. Któż nie widział beczki podstawionej pod rynnę w ogródku działkowym? To jest jednak rozwiązanie minimum. Obecnie pora wprowadzić bardziej zaawansowane rozwiązania do zbierania deszczówki.

Program Moja woda
Autor: Gama System zbierania deszczówki Gama RainJet. Kompletny zbiornik na deszczówkę z filtrem i pompą. Pojemność 1500 l, cena 2700 zł

Spis treści

 1. Program Moja woda
 2. Moja woda: dotacja
 3. Moja woda: wniosek
 4. 1 inwestycja – 1 dotacja
 5. Moja woda: koszty kwalifikowane

Program Moja woda

Program Moja woda ma na celu ochronę zasobów wody przez zwiększenie retencjonowania wody opadowej i roztopowej na terenie działek przydomowych. Dzięki instalacjom zbierania i rozprowadzania wody opadowej i roztopowej na działce nie będą one odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej lub ogólnospławnej, rowów odwadniających oraz na tereny sąsiadujące, na ulice, place.

Przeczytaj też:

Zbiornik na deszczówkę: jaki wybrać >>>

O dotację mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej. Program Moja woda będzie prowadzony w latach 2020-2024. Koszty kwalifikowane mogą być liczone od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r. Umowy z beneficjentami będą podpisywane do 30 czerwca 2024 r. Wydatkowanie środków będzie realizowane przez WFOŚiGW do 31 grudnia 2024 r.
Budżet na realizacją programu wynosi 100 000 000 zł. Biorąc pod uwagę wysokość 1 dotacji, planuje się wsparcie finansowe 20 000 instalacji.

Program Moja woda
Autor: ACO Wodę opadową można zbierać także z powierzchni utwardzonych - z wykorzystaniem systemu z odpływami liniowymi

Moja woda: dotacja

 • Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.
 • Jednocześnie może ona stanowić do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i jej wykonania
 • Okres trwałości inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 3 lata od daty jej zakończenia.
 • Beneficjent programu powinien w tym czasie przechowywać dokumentację przedsięwzięcia na wypadek kontroli.
Program Moja woda
Autor: Ekodren Skrzynki rozsączające, z których buduje się większe instalacje rozsączania wody opadowej

Moja woda: wniosek

Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie, który prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe terytorialnie dla prowadzonej inwestycji. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski można składać w dwojaki sposób:

 • w wersji elektronicznej na formularzu, który jest dostępny wraz z instrukcją jego wypełniania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). W tym celu należy założyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW. Wniosek należy potwierdzić przy użyciu podpisu elektronicznego.
 • osoby nieposiadające podpisu elektronicznego oprócz wniosku w wersji elektronicznej powinny wysłać wypełniony formularz na adres pocztowy odpowiedniego WFOŚiGW. Wniosek w wersji papierowej powinien być wygenerowany z GWD - zawierać na pierwszej stronie kod kreskowy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Drenaż rozsączający na działce - sposób na wodę deszczową

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Warto pamiętać

1 inwestycja – 1 dotacja

 • O dotację w ramach programu Moja woda może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości.
 • Jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, o dotację może wystąpić tylko jeden z nich (z pełnomocnictwami pozostałych).
 • Inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Moja woda nie może być przedmiotem innego dofinansowania. To samo przedsięwzięcie nie może być ujęte w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach tego programu ani innego programu realizowanego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.
Program Moja woda
Autor: Garantia Zbieracz wody deszczowej do instalacji na rurze spustowej i odprowadzenia wody do zbiornika. Cena 179 zł

Moja woda: koszty kwalifikowane

Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji można otrzymać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Inwestycja może obejmować:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien lub wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacje rozsączające,
 • zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny,
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Program Moja woda
Autor: Graf Dekoracyjny nieduży zbiornik na deszczówkę z jednej rynny może być ozdobą domu

Uwaga! Dofinansowanie w ramach programu Moja woda dotyczy instalacji zatrzymania wody opadowej i roztopowej, które nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE