Moja woda w 2022 r. - czy będzie można uzyskać dotację. Gdzie szukać dofinansowania instalacji do zbierania wody opadowej i roztopowej

2022-03-22 8:59
Program Moja woda
Autor: Graf System rozsączania wody deszczowej

W 2020 i 2021 r. program Moja woda cieszył się ogromną popularnością. Złożono ponad 50 tys. wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu zatrzymanie wody opadowej i roztopowej na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie jej na miejscu. Czy w bieżącym roku również będzie można złożyć wniosek o dotację.

Polska jest krajem, którego zasoby wodne, wbrew pozorom, są bardzo małe. Na 1 osobę przypada 1600 m3 wody rocznie, co oznacza niewiele więcej niż w Egipcie. Pod tym względem znajdujemy się na jednej z końcowych pozycji wśród krajów europejskich. Centralne rejony naszego kraju są zagrożone pustynnieniem. W czerwcu ubiegłego roku w Skierniewicach zabrakło wody w kranach. Zakaz podlewania trawników jest każdego lata doświadczeniem mieszkańców domów zaopatrywanych w wodę z wodociągów. Musimy nauczyć się szanować wodę i jak najlepiej ją wykorzystywać. Jedną z powszechnie stosowanych metod powinno stać się zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki i wody roztopowej na działce. Któż nie widział beczki podstawionej pod rynnę w ogródku działkowym? To jest jednak rozwiązanie minimum. Obecnie pora wprowadzić bardziej zaawansowane rozwiązania do zbierania deszczówki.

Program Moja woda
Autor: Gama System zbierania deszczówki Gama RainJet. Kompletny zbiornik na deszczówkę z filtrem i pompą. Pojemność 1500 l, cena 2700 zł
Drenaż rozsączający na działce - sposób na wodę deszczową

Spis treści

 1. Program Moja woda w 2022 r.
 2. Programy parasolowe wspierające inwestycje wodne
 3. Program Moja woda w 2020 i 2021
 4. Moja woda dotacja
 5. Moja woda wniosek
 6. 1 inwestycja – 1 dotacja
 7. Moja woda koszty kwalifikowane

Program Moja woda w 2022 r.

Niestety, w bieżącym roku nie planuje się uruchamiania 3 naboru wniosków o dotację w wysokości do 5000 zł na inwestycje mające na celu zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na działce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w bieżącym roku będzie zajmował się rozliczaniem inwestycji i wypłatą przyznanych dotacji.

Należy mieć nadzieję, że nabór wniosków może zostać jeszcze uruchomiony za kilka miesięcy. Tradycyjnie ruszał wiosną, 22 marca, gdy jest Dzień Wody. Być może w tym roku ten dzień wypadnie o innej porze roku.

Programy parasolowe wspierające inwestycje wodne

Wobec braku możliwości uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy rozejrzeć się we własnej okolicy. Podobnie jak przy inwestycjach w odnawialne źródła energii, np. fotowoltaikę, są gminy lub miasta, które uruchomiły programy parasolowe i same uzyskują środki finansowe w ramach programów regionalnych Unii Europejskiej, a następnie ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji. Tego rodzaju projekty organizują już pierwsze jednostki samorządowe, np. w Toruniu i Lublinie. Co ważne, w tego rodzaju projektach wsparcia małej retencji wysokość dofinansowania może być inna niż z WFOŚiGW. W Toruniu wynosi ona do 80%, a w Lublinie - 70%, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Warto dowiadywać się, czy są uruchamiane tego rodzaju programy, ponieważ każdy samorząd ustala własny regulamin przydzielania środków finansowych, który może być lepiej dopasowany do specyfiki danego terytorium.

Program Moja woda w 2020 i 2021

Program Moja woda ma na celu ochronę zasobów wody przez zwiększenie retencjonowania wody opadowej i roztopowej na terenie działek przydomowych. Dzięki instalacjom zbierania i rozprowadzania wody opadowej i roztopowej na działce nie będą one odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej lub ogólnospławnej, rowów odwadniających oraz na tereny sąsiadujące, na ulice, place.

Przeczytaj też:

Zbiornik na deszczówkę: jaki wybrać >>>

O dotację mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej. Program Moja woda ma być prowadzony w latach 2020-2024. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia mogą być liczone od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r. Umowy z beneficjentami będą podpisywane do 30 czerwca 2024 r. Wydatkowanie środków będzie realizowane przez WFOŚiGW do 31 grudnia 2024 r.

Budżet na realizację programu w 2020 r. wyniósł 114,87 mln zł (został podniesiony o 10,2 mln zł, żeby wystarczyło środków na złożone prawidłowo i w terminie wnioski o dofinansowanie). W pierwszej edycji programu złożono około 25 tys. wniosków. Jak widać, program cieszył się dużym powodzeniem.

W 2021 r. zainteresowanie uzyskaniem zwrotu części kosztów na mikroinstalacje retencyjne na działkach przy domu jeszcze wzrosło. W drugim naborze złożono ponad 30 tys. wniosków. Łączna kwota dofinansowania we wnioskach wyniosła 160 mln zł.

Program Moja woda
Autor: ACO Wodę opadową można zbierać także z powierzchni utwardzonych - z wykorzystaniem systemu z odpływami liniowymi

Moja woda dotacja

 • Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.
 • Jednocześnie może ona stanowić do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i jej wykonania.
 • Okres trwałości inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 3 lata od daty jej zakończenia.
 • Beneficjent programu powinien w tym czasie przechowywać dokumentację przedsięwzięcia na wypadek kontroli.
Program Moja woda
Autor: Ekodren Skrzynki rozsączające, z których buduje się większe instalacje rozsączania wody opadowej

Moja woda wniosek

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe terytorialnie dla prowadzonej inwestycji. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski można składać w dwojaki sposób:

 • w wersji elektronicznej na formularzu, który jest dostępny wraz z instrukcją jego wypełniania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). W tym celu należy założyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW. Wniosek należy potwierdzić przy użyciu podpisu elektronicznego.
 • osoby nieposiadające podpisu elektronicznego oprócz wniosku w wersji elektronicznej powinny wysłać wypełniony formularz na adres pocztowy odpowiedniego WFOŚiGW. Wniosek w wersji papierowej powinien być wygenerowany z GWD - zawierać na pierwszej stronie kod kreskowy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.
Drenaż rozsączający na działce - sposób na wodę deszczową
Warto pamiętać

1 inwestycja – 1 dotacja

 • O dotację w ramach programu Moja woda może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości.
 • Jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, o dotację może wystąpić tylko jeden z nich (z pełnomocnictwami pozostałych).
 • Inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Moja woda nie może być przedmiotem innego dofinansowania. To samo przedsięwzięcie nie może być ujęte w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach tego programu ani innego programu realizowanego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.
Program Moja woda
Autor: Garantia Zbieracz wody deszczowej do instalacji na rurze spustowej i odprowadzenia wody do zbiornika. Cena 179 zł

Moja woda koszty kwalifikowane

Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji można otrzymać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Inwestycja może obejmować:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien lub wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacje rozsączające,
 • zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny,
 • zielone dachy - warstwa drenażowa (bez kosztów nasadzeń),
 • rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, ogrody deszczowe (bez kosztów nasadzeń),
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody (pompy, filtry, centrale dystrybucji wody, zraszacze, sterowniki).
Program Moja woda
Autor: Graf Dekoracyjny nieduży zbiornik na deszczówkę z jednej rynny może być ozdobą domu

Uwaga! Dofinansowanie w ramach programu Moja woda dotyczy instalacji zatrzymania wody opadowej i roztopowej, które nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Quiz o ekologii. Niektóre odpowiedzi mogą cię zszokować!

Pytanie 1 z 12
Najwięcej CO2 powstanie przy...
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie