Brak ekspertyzy technicznej budynku: czy można ukarać grzywną?

Aneta Mościcka

Nadzór budowlany ma prawo zażądać od nas oceny lub ekspertyzy technicznej budynku. Jeśli mu jej nie dostarczymy, może zlecić jej wykonanie na nasz koszt. Ale czy ma prawo nałożyć na nas grzywnę?

Najnowsze artykuły