Ocena stanu technicznego budynku: opinia i ekspertyza techniczna

2011-03-29 18:48 Iwona Wysińska
Ocena stanu technicznego budynku: opinia i ekspertyza techniczna
Autor: Jupiterimages Duży remont związany z przebudową lub nadbudową domu, wymianą konstrukcji dachu lub powiększeniem otworów w ścianie konstrukcyjnej wymaga wykonania – oprócz projektu budowlanego – inwentaryzacji budowlanej oraz udokumentowanej oceny technicznej budynku w postaci opinii technicznej lub szerszego i bardziej szczegółowego opracowania, jakim jest ekspertyza techniczna.

Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Natomiast ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu.

Urząd, przyjmując wniosek o pozwolenie na remont zmieniający którykolwiek z konstrukcyjnych elementów domu, zażąda przedstawienia opinii technicznej lub ekspertyzy technicznej. Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej, ekspertyza techniczna to inaczej ocena stanu budynku poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Szczegółowość i zakres oceny są ściśle związane z celem, jakiemu mają służyć wyniki badań. Ważne jest, aby zlecając wykonanie oceny stanu budynku, powiedzieć, do czego jest ona nam potrzebna. Sprawdź, co powinna zawierać ekspertyza techniczna oraz gdzie znaleźć rzeczoznawcę budowlanego, który ją wykona.

Ocena stanu technicznego budynku: kiedy opinia, a kiedy ekspertyza techniczna

O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje konkretna sytuacja. W ocenie stanu technicznego budynku mamy do czynienia z dwoma pojęciami stosowanymi często wymiennie – ekspertyzą i opinią techniczną.

Opinia techniczna budynku - jest zwykle wydawana przez fachowca na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.

Ekspertyza techniczna budynku - jest opracowaniem zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne. Oczywiście tak rozumiana ekspertyza jest zwykle droższa od opinii.

Kiedy potrzebna ocena stanu technicznego budynku

 • Jeśli kupujemy dom, warto poprosić fachowca o wydanie opinii o jego stanie technicznym przed podjęciem ostatecznej decyzji. Koszty opinii technicznej są zwykle niewspółmierne do ewentualnych strat kupującego w przypadku ujawnienia się później nieprzewidzianych wad.
 • Jeśli zamierzamy istniejący budynek modernizować lub zmieniać sposób użytkowania, musimy zlecić wykonanie opinii lub ekspertyzy technicznej, bo jest ona wymagana przez prawo budowlane.
 • Jeśli w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania konstrukcji – takie jak: spękania ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych uniemożliwiające swobodne otwieranie drzwi lub okien – poprośmy o pomoc eksperta, który sprawdzi, czy została naruszona konstrukcja budynku, czy tylko pojawiły się naturalne oznaki zużycia materiału.

Każda taka sytuacja jest indywidualna i ekspert podejmujący się wykonania zlecenia podczas swej pierwszej czynności, jaką musi wykonać – wizji lokalnej – decyduje o zakresie opracowania, czyli musi odpowiedzieć na pytanie, czy ekspertyza techniczna w tym przypadku jest konieczna, czy wystarczy tylko opinia.

Sprawdź też:

Opinia to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej, ekspertyza techniczna to inaczej ocena stanu budynku poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Szczegółowość i zakres oceny są ściśle związane z celem, jakiemu mają służyć wyniki badań. Ważne jest, aby zlecając wykonanie oceny stanu budynku, powiedzieć, do czego jest ona nam potrzebna.

Prawidłowo wykonana ekspertyza techniczna zawiera:

 • opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć,
 • opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych domu, ich wymiary i materiały, z jakich są wykonane,
 • opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu i dachu domu,
 • opis dokonanych odkrywek i badań,
 • dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów,
 • obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, a w szczególności: fundamentów, stropów, ścian, nadproży, belek,
 • wnioski z oględzin i badań obejmujące: ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, ocenę stanu instalacji, opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia i zagrzybienia), ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia i ocieplenia oraz zalecenia co do sposobu wykonania tych napraw.

Komu zlecić wykonanie opinii, a komu ekspertyzy technicznej

O ile do wykonania opinii technicznej wystarczy doświadczony inżynier lub technik z uprawnieniami budowlanymi, to wykonanie ekspertyzy technicznej, która wymaga bardziej precyzyjnych wniosków, trzeba powierzyć osobie z doświadczeniem i odpowiednimi, właściwymi dla szczegółowości badań uprawnieniami - rzeczoznawcy budowlanemu.

Kto to jest rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to osoba z dyplomem wyższej uczelni technicznej mająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej do wykształcenia specjalności oraz uprawnienia rzeczoznawcy.

Takie uprawnienia nadawane są przez wojewodę po udokumentowanej co najmniej pięcioletniej praktyce zawodowej odbytej już po uzyskaniu uprawnień budowlanych i uzyskaniu pisemnej opinii rekomendującej wiedzę i doświadczenie wystawionej przez dwóch rzeczoznawców budowlanych tej samej specjalności.

Każdemu rzeczoznawcy nadawany jest numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych. Taki numer powinien znajdować się na pieczątce, którą rzeczoznawca się posługuje.

Gdzie znaleźć rzeczoznawcę budowlanego

 • w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (www.gunb.gov.pl),
 • w działach uprawnień budowlanych urzędów wojewódzkich.

W Centralnym Rejestrze można znaleźć tylko tych rzeczoznawców, którzy uzyskali uprawnienia po 1 stycznia 1995 roku. Informacje dotyczące osób, które uzyskały uprawnienia wcześniej, znajdują się tylko w urzędach wojewódzkich.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
taki
|

tak

aneta
|

Potrzebuję biegłego sodowego do spraw budiwlanych poznan Proszę o pomoc

gośc
|

Lekarz specjalista za poradę ,a zatem za sprzedaż swojej wiedzy pobiera 200-300, albo i więcej za 15-20 minut i nikogo to nie dziwi???. A jak za wiedzę techniczną często o ogromnej odpowiedzialności merytorycznej trzeba zapłacić porównywalną kwotę to jest "wrzask" ??? czym wartość jednej wiedzy różni się od drugiej???
Brak szacunku dla wiedzy technicznej to specyfika naszego społeczeństwa, ale późniejsze koszty tej niewiedzy sięgają tysięcy pln z czego mało kto zdaje sobie sprawę.
Pozdrawiam wszystkich uprawnionych do wykonywania ekspertyz i orzeczeń technicznych
JF

HOGAR
|

Jacek, masz rację. Ekspertyzę może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane - nie musi to być rzeczoznawca. Owszem w sądzie niejako większe uznanie wzbudzi zazwyczaj rzeczoznawca (żeby nim zostać trzeba przejść specjalne kwalifikacje i mieć udokumentowane osiągnięcia i 10 lat doświadczeń minimum), ale też Sąd powołuje często tzw, Biegłego, którym nie musi być osoba z tytułem rzeczoznawcy. Prawo budowlane precyzuje różnice, otóż opinia rozpoznaje problem i mówi co jest źle i dlaczego, a ekspertyza dodatkowo musi zawierać informacje, co należy zrobić, żeby doprowadzić do stanu poprawnego.

lol
|

mi za ekspertyzę za dom 120 m/2 pan krzyknoł od 3 tys w górę 3-5 kafle za dzień oględzin i spisanie tego...podziękowałam

Andrzej
|

Proszę autora artykułu na jakiej podstawie ( poza publicystyką ) definiuje i określa tytuł oraz zakres opisywanych opracowań ( ekspertyza, opinia ). Prawo budowlane nic nie definiuje ani inne źródło prawa ( chyba że coś przeoczyłem ). Wzmiankuje jedynie "ekspertyzie" i "ocenie". To swoją drogą "ciekawy" mankament w obrocie prawnym w kontekście wachlarza żądań i interpretacji ( co taka ekspertyza powinna zawierać, czego dotyczyć i przez kogo być wykonana ) ze strony Bardzo Mądrych Urzędników ( wszelkiej maści ) Organów, którzy, bez spełnienia ich oczekiwań, nie nadadzą biegu sprawie, po prostu nie przyjmując wniosku petenta ( brak możliwości odwołania ). Kończę, bo już niedobrze mi się robi. Autorom gratuluję znajomości tematu i kompetencji.

wiliam
|

Witam,
Pan Rzeczoznawca wykonał opinię techniczną i nazwał ją szumnie Ekspertyzą Techniczną . Był zobowiązany przez wykonawcę na polecenie inwestora do wykonania na własny koszt Ekspertyzy Technicznej w związku z wystąpieniem szkód u właścicieli budynków, w sąsiedztwie budowy, w procesie realizacji .
Inwestor wykorzystał ,,EkspertyzęTechniczną '' i na jej podstawie oddalił roszczenia poszkodowanych .
Jaki organ jest władny do weryfikacji prawidłowości ekspertyzy i czy inwestor przed podjęciem decyzji powinien ją zweryfikować u niezależnego eksperta czyli uznać jej wirygodność . Proszę o informację.

Janusz
|

Rację ma Druid, a tzw rzeczoznawców tworzy kolesiostwo a nie wiedza, często są to "leśne dziadki"
Biegły sądowy również nie różni się poziomem wykształcenia od tzw "zwykłego" inżyniera.
Bardzo lubię dyskutować z rzeczoznawcami i biegłymi, często udowadniająć im niekompetencję.

Piotr
|

W zabudowie szeregowej nastąpiła ingerencja w ścianęnę nośną budynku i naruszona została ława fundamentowa oraz nastąpiła zmiana sposobu użytkowania.
Czy ekspertyzę techniczną niepowinna wykonać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i nie związana z projektem tych prac, oraz która wykonała ocenę techniczną????

Jacek
|

Podane informacje nie są ścisłe, albowiem:
"W świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) ekspertyzy techniczne mogą być wykonywane nie tylko przez rzeczoznawców budowlanych, ale również przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń."
Tyle ...