Jak doprowadzić wodę do domu? Budowa przyłącza wodociągowego krok po kroku

2013-10-03 12:15
Budowa przyłącza wodociągowego
Autor: Haloinstal

Zanim doprowadzisz wodę do domu, musisz dopełnić wielu formalności. Starania o budowę przyłącza niestety bywają czasochłonne. Dlatego podpowiadamy, jakie kroki należy poczynić w celu podłączenia domu do sieci wodociągowej. Komu powierzyć wykonanie projektu i budowę przyłącza. I ile będzie to kosztowało.

Zasady przyłączenia domu do sieci wodociągowej

Zasady przyłączenia do lokalnego wodociągu są określone w decyzji o warunkach zabudowy, a o jego warunkach technicznych, czyli miejscu wpięcia przyłącza oraz zakresie niezbędnej rozbudowy sieci, decyduje zakład wodociągowy.

Jak uzyskać warunki techniczne

Aby uzyskać takie warunki, należy w zakładzie wodociągowym złożyć wniosek o przyłączenie budynku do sieci wodociągowej wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową oraz wypisem z rejestru gruntów i potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomością. Jeśli przyłącze musi przebiegać przez sąsiednie działki, starający się o jego budowę inwestor musi uzyskać także pisemną lub notarialną zgodę ich właścicieli.

Warunki wydane przez zakład (ważne dwa lata) będą zawierały wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z wodociągu. Inwestor powinien także otrzymać oświadczenie zakładu zapewniające o dostawie wody na działkę oraz projekt umowy, która zostanie z nim zawarta po wykonaniu prac. Warunki techniczne wydane przez zakład wodociągowy są podstawą do sporządzenia projektu.

Kto wykona projekt przyłącza?

Wykonanie projektu przyłącza należy zlecić projektantowi mającemu stosowne uprawnienia – warto skorzystać z usług takiego, który stale współpracuje z zakładem wodociągowym. To zwykle pozwala uniknąć problemów z wymaganym uzgodnieniem projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUD), a potem zatwierdzeniem go przez urząd (gminny lub miejski) i wydaniem pozwolenia na budowę. Projekt z uzgodnieniami jest ważny przez trzy lata.

Gdzie zgłosić zamiar rozpoczęcia prac

Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza należy zgłosić w starostwie lub urzędzie gminy na 30 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót. W urzędzie trzeba złożyć projekt zagospodarowania działki, opis techniczny instalacji i wymagane uzgodnienia. Jeśli w ciągu 30 dni nie otrzyma się decyzji o sprzeciwie, można rozpocząć budowę przyłącza. Nadzór nad nią będzie sprawował inspektor przydzielony przez zakład wodociągowy.

Komu powierzyć budowę przyłącza wodociągowego

Budowę przyłącza można zlecić zakładowi wodociągowemu lub samodzielnie wybrać firmę wykonawczą specjalizującą się w tego typu robotach mającą wymagane uprawnienia do wykonywania sieci zewnętrznych.

Przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu konieczna jest interwencja geodety, najpierw w celu wytyczenia trasy przyłącza, potem – sporządzenia tak zwanej inwentaryzacji, czyli sprawdzenia, czy jego przebieg jest zgodny z projektem, i odnotowania na nim ewentualnych odchyleń.

Najłatwiej mają inwestorzy w gminach, gdzie całość spraw przejmuje na siebie lokalny zakład wodociągowy. Gminne wodociągi zwykle wykonują przyłącza szybciej niż firmy zewnętrzne, którym zlecimy to osobiście, choćby ze względu na konieczność uzyskiwania wymaganych pozwoleń i uzgodnień.

Zatrudniasz fachowca? Sprawdź, czy znasz określenia często używane przez budowlańców i hydraulików

Pytanie 1 z 10
Waserwaga

Kiedy zgłosić przyłącze do odbioru

Po zakończeniu prac, ale przed zasypaniem wykopu inspektor z zakładu wodociągowego musi sprawdzić, czy wszystko zostało zrobione zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, co powinno zostać potwierdzone tak zwanym protokołem odbioru. Jest on podstawą do uruchomienia przyłącza i zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę między zakładem wodociągowym a właścicielem nieruchomości.

Jakie są koszty przyłącza wody

Koszty całej operacji ponosi przyszły odbiorca. Musi zapłacić za wydanie warunków technicznych budowy przyłącza, projekt i wymagane uzgodnienia oraz za prowadzenie prac ziemnych i ułożenie rur. Zakład wodociągowy może pokryć część wydatków, na przykład koszt włączenia przyłącza do lokalnej sieci, wykonania próby szczelności, płukania oraz zaplombowania wodomierza. Koszty wydania warunków technicznych są ustalane indywidualnie przez gminy. Koszt założenia przyłącza domowego wynosi 2-4 tys. zł, z czego na zakup armatury przeznaczymy o d 500 do 1 tys. zł.

Od 15 do 30% wydatków decyduje tak naprawdę o tym, jak będzie funkcjonować przyłącze – czy woda w kranie będzie czysta, rury nie będą korodowały, nie wystąpią awarie i niekontrolowane straty wody, za które trzeba będzie płacić.

Sprawdź ciekawe projekty gotowe z kolekcji Muratora:

Warto wiedzieć

Kompleksowe wykonanie przyłącza

Starania o budowę przyłącza bywają absorbujące i czasochłonne, więc możliwość zlecenia firmie wszystkiego, co się z tym wiąże, jest dla wielu inwestorów dużą ulgą. Niektórzy wykonawcy świadczą kompleksowe usługi, w których zakres wchodzi komplet zadań – od przygotowania projektu przyłącza aż do inwentaryzacji po zakończeniu jego budowy. Są to zazwyczaj firmy stale współpracujące z miejscowym zakładem wodociągowym, a więc znające jego wymagania i dzięki temu skuteczne. Może więc warto zapłacić nieco więcej i mieć problem z głowy.

Projekty gotowe

Zaufaj doświadczeniu Muratora!

Od ponad 20 lat pomagamy spełniać marzenia o własnym domu. Dołącz do grona 155 000 zadowolonych Klientów.
W naszej Kolekcji znajdziesz ponad 1600 projektów gotowych domów dopasowanych do różnych potrzeb inwestorów. Zespół architektów Muratora pomoże w dobraniu projektu odpowiedniego do Twoich oczekiwań, wymiarów działki i jej usytuowania względem stron świata. Wraz z projektem otrzymasz także pakiet dodatków i ofert specjalnych, dzięki którym zaoszczędzisz na koszcie budowy.
Wykonujemy także projekty na indywidualne zamówienie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.