Kotłownia w domu - przepisy

2009-08-26 2:00
Miejsce na kotłownię
Autor: archiwum muratordom Gdy na kocioł wydzielimy osobne pomieszczenie, łatwiej będzie zmieścić pozostałe elementy instalacji grzewczej, np. naczynie wzbiorcze, pompy obiegowe.

Kotłownia musi być dopasowana do rodzaju kotła c.o., jego wielkości i mocy, a także paliwa, jakim jest zasilany. Zobacz, jakie przepisy i wymagania musi spełnić kotłownia, aby ogrzewanie domu było bezpieczne.

Najczęściej kotły c.o. instaluje się w pomieszczeniu technicznym, którego lokalizacja jest określona w projekcie budynku. Takie rozwiązanie wynika z wygody – można tam umieścić całą rozdzielnię instalacji. Każda kotłownia musi spełniać warunki, jakie wymusza wielkość i moc kotła oraz używanie konkretnego rodzaju paliwa. Najmniej kłopotliwa jest kotłownia na gaz ziemny. Gaz płynny ma dodatkowo szczególne wymagania wynikające z tego, że w przeciwieństwie do ziemnego jest cięższy od powietrza.

Wielkość kotłowni

Pomieszczenie techniczne, w którym instalujemy kocioł z otwartą komorą spalania, musi mieć wysokość nie mniejszą niż 2,2 m (chyba że jest to pomieszczenie techniczne w budynku wzniesionym przed 15 grudnia 2002 roku – wtedy nie może być niższe niż 1,9 m) i kubaturę minimum 8 m3. Taką samą wysokość musi mieć pomieszczenie, w którym chcemy zainstalować kocioł z zamkniętą komorą spalania, ale jego kubatura może być inna – nie mniejsza niż 6,5 m3, spaliny muszą być odprowadzane przez przewód powietrznospalinowy albo osobny spalinowy, a powietrze doprowadzane przez osobny powietrzny. Moc kotłów instalowanych w domach jednorodzinnych wynosi zwykle kilkanaście lub trochę powyżej 20 kW. Kocioł gazowy o mocy do 30 kW może być zamontowany w spełniającym powyższe wymagania pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi.

Kotły większej mocy należy instalować w specjalnym pomieszczeniu technicznym.

Uwaga! Pomimo tego, że wolno – kotła z otwartą komorą spalania nie powinno się umieszczać w łazience, gdyż trzeba zapewnić dopływ do niej powietrza potrzebnego do spalania, a to powoduje wychładzanie pomieszczenia. Kocioł musi być ustawiony w takiej odległości od ścian, aby był możliwy dostęp do wszystkich jego części wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia. Między przodem urządzenia a ścianą musi zostać minimum metr wolnej przestrzeni.

Podłoga, ściany i oświetlenie w kotłowni

W kotłowni powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Jeśli jest inaczej, materiałem niepalnym trzeba trwale pokryć powierzchnię w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi kotła. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię muszą mieć klasę odporności ogniowej EI 60 (E – szczelność ogniowa w minutach, I – izolacja ogniowa w minutach), drzwi i inne zamknięcia – EI 30.

Jeśli chodzi o oświetlenie, z aleca się, aby lampy miały stopień ochrony IP 24 (obudowa chroni przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 12 mm i bryzgami wody).

Odpowiednia wentylacja kotłowni

Każde pomieszczenie z urządzeniem spalającym gaz musi mieć zapewnioną odpowiednią wentylację, czyli otwór nawiewny, którym będzie dopływało powietrze potrzebne do spalania gazu w kotle, i wywiewny, połączony z pionowym kanałem wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonym ponad dach. Wielkość otworów wentylacyjnych zależy od znamionowej mocy kotła. Kratka nawiewna musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 200 cm2, a jej dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm nad poziomem podłogi. Kratka wywiewna musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 200 cm2 i być umieszczona możliwie blisko stropu. Przewody wentylacyjne muszą być z materiałów niepalnych.

Uwaga! Jeśli w pomieszczeniu z wlotem do komina spalinowego zamontowano kocioł z otwartą komorą spalania, nie wolno w nim stosować indywidualnych wentylatorów wyciągowych. Mogłoby to spowodować ciąg wsteczny i wydostanie się spalin do pomieszczenia zamiast na zewnątrz.

Potrzebne instalacje

Do kotłowni musi być doprowadzona woda do napełniania instalacji i wykonany wpust podłogowy pozwalający odprowadzić wodę do kanalizacji (w przypadku upuszczania wody z instalacji). Dodatkowo, gdy kocioł będzie kondensacyjny, trzeba wykonać odprowadzenie do kanalizacji kondensatu zbierającego się w kotle. Ponieważ zawiera on kwasy nieorganiczne, przed wprowadzeniem do kanalizacji powinien być zneutralizowany w specjalnym neutralizatorze.

Dodatkowo dla gazu płynnego

1. kotłownia powyżej poziomu. Podłoga pomieszczenia, w którym ma być umieszczony kocioł zasilany gazem płynnym, musi się znajdować powyżej poziomu terenu, ponieważ gaz płynny jest cięższy od powietrza i w razie rozszczelnienia instalacji gromadzą się przy podłodze. Jeśli ta znajdowałaby się poniżej gruntu, gaz nie mógłby swobodnie wypłynąć z budynku i stwarzałby niebezpieczeństwo wybuchu. W podłodze nie może też być żadnych zagłębień, np. kanałów instalacyjnych, wpustów czy studzienek kanalizacyjnych, do których mógłby dostać się ulatniający się gaz. Aby w razie awarii nie przedostawał się łatwo do innych pomieszczeń, w drzwiach do kotłowni nie może być żadnych otworów, a próg powinien mieć wysokość 4 cm.

Jeżeli pod pomieszczeniem kotłowni jest kondygnacja podziemna, wszystkie przejścia instalacji przez podłogę muszą być gazoszczelne. W odległości 5 m od kotłowni na zewnątrz budynku (np. w sąsiednim domu) nie może być otworów do pomieszczeń z podłogą poniżej poziomu terenu.

2. otwór nawiewno-wywiewny. W przypadku pomieszczenia z kotłem na gaz płynny bardzo ważnym wymaganiem jest konieczność wykonania awaryjnego otworu wywiewnego na wysokości podłogi. Ponieważ gaz płynny jest cięższy od powietrza, to właśnie tędy będzie on wypływał z pomieszczenia w razie awarii i wycieku z instalacji. W praktyce funkcję awaryjnego otworu wywiewnego pełni właśnie otwór nawiewny, który z tego względu musi być usytuowany na równi z posadzką. W czasie normalnej pracy kotłowni pomieszczenie też musi być wentylowane, chociażby ze względu na możliwość wydostawania się do niego spalin z kotła. Dlatego oprócz otworu nawiewno-wywiewnego przy podłodze w kotłowni musi być także kratka wywiewna wentylacji grawitacyjnej, przez którą powietrze będzie się dostawało do pionowego kanału wentylacyjnego wyprowadzonego nad dach. Kratka powinna się znajdować pod sufitem, najlepiej z tyłu kotła. Ruch powietrza w kanale wywiewnym może być wywołany jedynie naturalnym ciągiem kominowym. Zabronione jest stosowanie w kotłowni wentylacji wyciągowej mechanicznej. Kratka wywiewna nie może mieć żadnych elementów zmniejszających powierzchnię otworu wywiewnego, a jej powierzchnia powinna być o 50% większa od powierzchni przekroju przewodu wywiewnego. Minimalne wymiary kanału wywiewnego prostokątnego to 14 x 14 cm, okrągłego – ø 15 cm.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE