Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego: wniosek

2021-02-12 17:18
Przyłącze kanalizacyjne
Autor: Andrzej Papliński Jeżeli przyłącze ma być poprowadzone przez działki sąsiadów, konieczne jest dostarczenie przedsiębiorstwu ich pisemnej zgody poświadczonej notarialnie

Przy wykonywaniu niektórych prac budowlanych, tj. rozbiórka budynku czy przebudowa przyłącza konieczna jest trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. W takim przypadku musimy wystąpić z z wnioskiem o trwałą likwidację przyłącza do lokalnego zakładu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Aby trwale zlikwidować przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne należy wystąpić do lokalnego zakładu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego odpowiednio z: 

Możemy skorzystać z gotowego formularza udostępnionego przez dany zakład bądź stworzyć własny wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Jeśli zamierzamy samodzielnie opracować wniosek, musimy pamiętać, aby jego treść merytoryczna była tożsama z treścią zawartą we wzorze wniosku przygotowanym przez dany zakład. Wzory takie dostępne są zazwyczaj na stronach internetowych bądź w biurach obsługi klientów danych zakładów.

Kanalizacja i instalacja wodna - ile pionów w domu?

Ważne! O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego może wystąpić jedynie właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Złożenie wniosku o trwałą likwidację przyłącza

Wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego składamy do działu obsługi klienta danego zakładu:

 • bezpośrednio,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub
 • drogą elektroniczną.

Ważne! Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie polega na demontowaniu i wyjmowaniu urządzeń z gruntu lecz trwałym ich odcięciu.

Proces trwałej likwidacji przyłącza wodociągowego

Proces trwałej likwidacji przyłącza wodociągowego składa się z pięciu kroków:

 1. sprawdzenie możliwości trwałej likwidacji przyłącza i ustalenie z właścicielem terminu zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu;
 2. zamknięcie zasuwy domowej oraz zdemontowanie wodomierza głównego;
 3. zdemontowanie zasuwy domowej, nawiertki lub trójnika;
 4. otwarcie zasuwy liniowej i sprawdzenie szczelności przewodu wodociągowego;
 5. zasypanie wykopu i odtworzenie pierwotnego stanu nawierzchni.

Wszystkie powyższe czynności realizuje pracownik danego zakładu wodociągowego.

Ważne! Jeśli pracownik zakładu stwierdzi zagubienie lub uszkodzenie wodomierza zostaniemy obciążeni kosztami naprawy zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym zakładzie.

Trwała likwidacja przyłącza kanalizacyjnego

W przypadku przyłącza kanalizacyjnego proces trwałej likwidacji przebiega w czterech krokach:

 1. sprawdzenie możliwości trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalenie z właścicielem terminu zajęcia terenu;
 2. trwałe zakorkowanie lub zaślepienie przyłącza w miejscu włączenia do przewodu kanalizacyjnego;
 3. trwałe zamurowanie oczka w studni rewizyjnej lub na kanale w miejscu włączenia do przewodu kanalizacyjnego;
 4. zasypanie wykopu i odtworzenie pierwotnego stanu nawierzchni.

Ważne! Jeśli nie wykonamy likwidacji przyłącza w wyznaczonym terminie, lokalny zakład wodociągowy i/lub kanalizacyjny zrobi to za nas i obciąży nas kosztami zgodnie z obowiązującym u niego cennikiem.

Ile to kosztuje likwidacja przyłącza?

Koszty likwidacji przyłącza określane są przez zakład, który wykonuje likwidację na podstawie rzeczywistych czynności i uzależnione od wielu czynników m.in.:

 • głębokości położenia przyłącza;
 • kolizji przyłącza z innym urządzeniem;
 • rodzaju nawierzchni;
 • liczby zamykanych zasuw liniowych lub kanalizacyjnych;
 • czasu zajęcia terenu;
 • miejsca odcięcia przyłącza;
 • ilości zużytych materiałów.

Rozwiązanie umowy z zakładem wodociągowym i kanalizacyjnym

Po dokonaniu trwałej likwidacji przyłącza rozwiązujemy z danym zakładem umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, a następnie zakład wystawia i przesyła nam fakturę z rozliczeniem końcowym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. nr 8, poz. 70)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE