Wyłącznik różnicowoprądowy - zastosowanie w instalacji elektrycznej

2020-07-24 13:10

Wyłącznik różnicowoprądowy jest koniecznym elementem instalacji elektrycznej. Służy przede wszystkim do ochrony ludzi przed porażeniem prądem w razie dotyku - bezpośredniego lub pośredniego.

wyłacznik różnicowoprądowy
Autor: Mariusz Bykowski W rozdzielnicy należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe dla grup obwodów odbiorczych, a w miarę potrzeby także dla pojedynczych

Chociaż podstawowe zadanie wyłącznika różnowoprądowego (potocznie nazywanego różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, czy bezpiecznik różnicowoprądowy) to zabezpieczenie użytkowników instalacji elektrycznych, ogranicza on także skutki uszkodzenia zainstalowanych w nich urządzeń, w tym możliwość powstania pożaru.

Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy działanie

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowy reagują na wszelkie nieprawidłowości (na przykład uszkodzenie izolacji przewodu lub zasilanego urządzenia) i odłączają obwód spod napięcia w czasie na tyle krótkim, aby nie powstało zagrożenie dla ludzi lub zagrożenie pożarowe.

Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych

W domach jednorodzinnych w rozdzielnicy głównej montuje się dwie grupy wyłączników ochronnych różnicowoprądowych:

  • wyłączniki różnicowoprądowe na znamionowy prąd różnicowy 300 lub 500 mA - jako główne chroniące przed pożarem, który mógłby być wywołany przez niesprawną instalację lub urządzenia elektryczne;
  • wyłączniki ochronne różnicowoprądowe na znamionowy prąd różnicowy 30 mA - są do zabezpieczenia jednego lub kilku obwodów w celu ochrony użytkowników instalacji i urządzeń elektrycznych przed porażeniem.

Do ochrony pojedynczego obwodu jednofazowego używa się aparatów dwubiegunowych. Ich bieguny przerywające obwód umieszcza się w przewodach fazowym i neutralnym (nigdy w ochronnym!).

Do zabezpieczenia obwodu trójfazowego lub kilku obwodów jedno- lub trójfazowych, należy stosować aparaty czterobiegunowe, z biegunami umieszczonymi w przewodach fazowych i przewodzie neutralnym (nigdy w ochronnym!).

Wymiana instalacji elektrycznej w remontowanym mieszkaniu

Wyłącznik różnicowoprądowy wyposażenie

Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy jest wyposażony w element wykrywający upływ prądu do ziemi z chronionej instalacji (tak zwany transformator Ferrantiego). Może on być spowodowany bezpośrednim kontaktem człowieka z częścią znajdującą się pod napięciem albo kontaktem pośrednim w wyniku dotknięcia części o osłabionej izolacji. Inną przyczyną upływu prądu mogą być uszkodzenia instalacji lub zasilanych z niej urządzeń elektrycznych.

Na obudowie czołowej wyłącznika znajduje się dźwigienka do załączania i wyłączania obwodu oraz przycisk kontrolny z dużą literą „T” lub napisem „TEST” do sprawdzania prawidłowości działania aparatu. Powinno się raz w miesiącu użyć przycisku testowego w celu sprawdzenia poprawności działania wyłącznika. Niezwłoczne zadziałanie wyłącznika potwierdza jego sprawność mechaniczną.

Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy dobiera się do prądu obciążenia chronionego obwodu, na przykład 10 lub 16 A, oraz prądu różnicowego, na przykład 30 mA.

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Zamiast dwóch aparatów (nadmiarowoprądowego i różnicowoprądowego) można stosować w wybranych sytuacjach wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym, spełniające dwie funkcje:

  • zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarciem
  • zabezpieczenie przed prądem upływu.

Działanie wyłącznika różnicowoprądowego

Aby zapewnić selektywną pracę wyłącznika nadprądowego z umieszczonym w instalacji zabezpieczeniem topikowym (na przykład zabezpieczeniem przedlicznikowym), należy tak dobrać jego wielkość, aby reagował on szybciej niż bezpiecznik.

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA stanowią środek ochrony uzupełniającej. Do ich działania niezbędne jest wykonanie ochronnych połączeń wyrównawczych.

Instalacja elektryczna - sprawdź swoją wiedzę

Pytanie 1 z 8
Przewód neutralny służy do:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.