Uwaga na niesprawdzony cement. Jak odróżnić pewny cement od tego, który nie spełnia norm?

2012-01-01 15:03
Pielęgnacja betonu
Autor: GÓRAŻDŻE CEMENT Prawidłowa pielęgnacja betonu poprzez okrycie go folią

Łuszczenie się i przebarwienia betonu, spękania konstrukcji, nietrwałość budowli – to zagrożenia, na jakie narażamy się kupując wyroby "cementopodobne". O tym, jak odróżnić bezpieczny cement od niesprawdzonego podpowiada Tomasz Pużak, doradca z Centrum Technologicznego BETOTECH.

Jakość cementu ma podstawowe znaczenie dla własności użytkowych, trwałościowych i zdrowotnych budowli, a co za tym idzie, bezpieczeństwa użytkowników. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego produktu.

Niestety, na naszym rynku obecnych jest wiele „cementów” niespełniających norm jakościowych. Tymczasem nieświadomość konsumentów oraz nieumiejętność odczytania stosownych oznaczeń uniemożliwia potencjalnemu nabywcy odróżnienie produktu najwyższej jakości od niepełnowartościowego.

Pewny cement zawsze oznaczony

Kupując cement w workach należy zwrócić uwagę, czy na opakowaniu znajduje się strzałka z napisem „Pewny Cement” - to logo jest zarezerwowane dla produktów najwyższej jakości, wytwarzanych w kontrolowanych warunkach, zgodnie z obowiązującymi normami.

Na rynku nie brakuje nierzetelnych firm. Szczególnie trzeba uważać na tzw. „mieszalnie cementu”, które, wykorzystując niewiedzę klientów, oferują w większości produkty „cementopodobne”. Produkcja w takich zakładach odbywa się z użyciem niegwarantującego zachowania stabilnej jakości sprzętu, z wątpliwej jakości surowców, często niewiadomego pochodzenia, a także przy braku wewnętrznych procedur kontroli jakości.

Częste są przypadki dodawania złej jakości popiołów lotnych w ilości znacznie wyższej niż dopuszcza norma, powoływanie się na normy inne niż dotyczące cementu powszechnego użytku (np. na cement murarski, który nie może być stosowany do betonu) czy zawyżanie rzeczywistych parametrów oferowanego produktu.

Cement tylko z cementowni

Dlatego warto kupować cementy produkowane w cementowni. Wszystkie produkty oferowane przez Górażdże Cement oznaczone są znakiem „Pewny Cement”.

W świetle obowiązujących przepisów produkcja cementu i wprowadzenie go do obrotu wymaga uzyskania certyfikatu zgodności notyfikowanej jednostki oraz spełnienia wielu innych wymagań, jak choćby posiadania karty charakterystyki wyrobu, dokonywania redukcji rozpuszczalnego chromu VI, umieszczania prawidłowych oznaczeń na workach i dokumentach handlowych (znaku CE). Brak takiego certyfikatu lub przedkładanie certyfikatu innego producenta cementu bez jego zgody jest złamaniem obowiązującego prawa i podlega odpowiednim sankcjom karnym. Pamiętajmy o tym, nawet jeśli kupujemy tylko jeden worek cementu.

Jaki cement pozwoli uzyskać najlepszy beton?

Wymagane właściwości stwardniałego betonu są określone przez projektanta, natomiast wybór właściwości mieszanki betonowej zależy od rodzaju konstrukcji, techniki układania i zagęszczania oraz warunków transportu. Przystępując do wykonywania mieszanki betonowej, nawet tej najprostszej, musimy pogodzić te wszystkie czynniki i tak dobrać skład betonu, aby miał odpowiednią urabialność, wytrzymałość i trwałość.

Dobierając rodzaj cementu kierujemy się zazwyczaj klasą betonu, którą chcemy uzyskać.

Do betonów niskich klas wytrzymałościowych C 8/10 – C25/30 (B25 - B 30) zazwyczaj stosujemy cement klasy wytrzymałościowej 32,5N (32,5R).

Następne pytanie, jakie sobie stawiamy, to jaki rodzaj cementu zastosować: „czysty” CEM I, czy cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II, a może cement hutniczy CEM III lub wieloskładnikowy CEM V? Z punktu widzenia sztuki budowlanej nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zastosować cementy z dodatkami mineralnymi tej samej klasy CEM II, CEM III czy CEM V w miejsce cementów portlandzkich CEM I. 

Dodatki mineralne nadają cementom oraz betonom właściwości, których nie ma cement portlandzki CEM I, jak i beton z niego wykonany. Cementy z wysoką zawartością dodatków mineralnych, zwłaszcza popiołu lotnego i żużla wielkopiecowego, charakteryzują się wysoką odpornością na środowiska agresywne chemicznie, wysoką wytrzymałością w długich okresach twardnienia, a świeża mieszanka betonowa dłużej zachowuje swoje właściwości, jest „tłusta” i lepiej urabialna.

Robisz beton - uważaj na wodę i pogodę

Pamiętać należy przy tym, aby niezależnie od rodzaju cementu nie dolewać w sposób niekontrolowany wody (patrz wykres).

Zwiększanie ilości wody w mieszance betonowej przy niezmiennej zawartości cementu powoduje znaczny spadek wytrzymałości betonu. Znajomość tej zależności jest niezwykle istotna. Nadmierne, niekontrolowane dozowanie wody w celu „poprawy” ciekłości mieszanki może obniżyć klasę wykonanego betonu w stosunku do projektowanego i wpłynąć negatywnie na trwałość całej budowli.

Może okazać się, że stwardniały już  beton należy rozebrać i wykonać na nowo tracąc zarówno pieniądze, czas, jak i wstrzymując front robót.

Bardzo ważnym aspektem w pracy z cementem i betonem jest pora roku. Twardnienie i wiązanie cementu to reakcje chemiczne, które zależą m.in. od temperatury otoczenia w jakiej pracujemy. Pamiętajmy o tym dobierając cement.

W warunkach letnich doskonale sprawdzają się cementy z dodatkami mineralnymi  - z popiołem lotnym i żużlem wielkopiecowym. Wyższa temperatura pozwala na pokazanie w pełni ich zalet – wysokiej wytrzymałości oraz właściwości mieszanki betonowej  - dobrej urabialności.

W okresie zimowym zalecamy stosowanie cementów wyższych klas wytrzymałościowych (42,5N; R)  lub korektę składu betonu polegającą na zmniejszeniu ilości wody zarobowej w betonie bądź zwiększenie ilości cementu.

Cement i woda
Autor: GÓRAŻDŻE CEMENT Wpływ dolewania wody na wytrzymałośc betonu

Trzeba pamiętać o pielęgnacji betonu

Pielęgnacja betonu jest czynnikiem często pomijanym w praktyce budowlanej, ma ona jednak decydujący wpływ na jakość wykonywanych przez nas konstrukcji oraz elementów betonowych. Celem pielęgnacji betonu jest zapewnienie ochrony „młodemu betonowi” przed: utratą wilgoci, szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego, wiatru, opadów atmosferycznych, przemarzaniem powierzchni lub całej konstrukcji betonowej. 

Najczęściej stosowanymi metodami pielęgnacji betonu są:

  • pielęgnacja mokra (zraszanie betonu wodą, przykrywanie betonu wilgotnymi matami np. jutowymi, konopnymi lub zalewanie betonowych konstrukcji wodą),
  • stosowanie osłon zewnętrznych (wytworzenie bariery zapewniającej utrzymanie ciepła wydzielanego przez twardniejący beton i zapobiegającej ubytkowi wody z betonu bez wprowadzania dodatkowych jej ilości. Powszechnie stosownymi w tej metodzie sposobami są okrywanie betonu folią, stosowanie namiotów ochronnych),
  • stosowanie preparatów chemicznych do pielęgnacji betonu.

Pielęgnacja betonu powinna trwać jak najdłużej, czas jej trwania uzależniony jest od rodzaju zastosowanego cementu, wielkości elementu i jego kształtu oraz warunków atmosferycznych (patrze tabela i zdjęcia).

Pielęgnację betonu należy rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu operacji zagęszczania i wykańczania betonu tam, gdzie jest to konieczne.

Tabela: Orientacyjny czas pielęgnacji betonu w zależności od rodzaju cementu i warunków atmosferycznych

Warunki atmosferyczne
Minimalny czas pielęgnacji
cement portlandzki CEM I cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II
cement hutniczy CEM III, cement wielo-składnikowy CEM V
silne nasłonecznienie silny wiatr wilgotność względna powietrza
< 50 %
2 dni 4 dni 6 dni
średnie nasłonecznienie średni wiatr wilgotność względna powietrza 50-80 % 1 dzień 3 dni 4 dni
słabe nasłonecznienie słaby wiatr wilgotność względna powietrza
>80 %
1 dzień 2 dni 3 dni
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE