Klasy betonu komórkowego. Jak wpływają na dobór bloczków do konkretnego zastosowania

2017-05-01 2:00 Radosław Murat
Dwa główne parametry betonu komórkowego
Autor: Andrzej Szandomirski Klasa gęstości i klasa wytrzymałości betonu komórkowego określają wartość konstrukcyjną poszczególnych wyrobów i możliwość ich stosowania.

Obok izolacyjności termicznej, gęstość i wytrzymałość na ściskanie są podstawowymi parametrami charakteryzującymi bloczki z betonu komórkowego oraz inne wyroby z tego materiału. Brane są pod uwagę przy dobieraniu budulca na poszczególne ze ścian.

Klasa gęstości betonu komórkowego

Odpowiada ona średniej gęstości betonu komórkowego w stanie suchym, czyli jego stosunkowi masy do objętości. Gęstość wyraża się w kg/m3. Na rynku znajdziesz beton komórkowy gęstości: 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800. Norma określa również betony komórkowe gęstości 900 lub 1000, ale nie są one aktualnie wytwarzane przez producentów betonu komórkowego w Polsce. Od gęstości zależą inne cechy betonu komórkowego, a mianowicie jego wytrzymałość na ściskanie, izolacyjność termiczna oraz izolacyjność akustyczna. Im większa gęstość, tym wyższa wytrzymałość na ściskanie i lepsze parametry akustyczne. Izolacyjność termiczna zwiększa się natomiast wraz ze spadkiem gęstości. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) betonu komórkowego wynosi od 0,075 W/(m.K) - dla bloczków gęstości 300 - do 0,205 W/(m.K) - dla bloczków gęstości 800. Jest on więc wyjątkowo korzystny (im niższy tym lepiej).

Klasa wytrzymałości betonu komórkowego

Odnosi się ona do średniej wytrzymałości betonu komórkowego na ściskanie przy wilgotności w zakresie 6% ± 2%. Im wyższa jest ta wytrzymałość, tym wyższa klasa. Beton komórkowy może mieć klasę wytrzymałości: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 i 7. Klasa wytrzymałości jest tym wyższa, im wyższa jest gęstość, a więc klasa gęstości betonu komórkowego. A oto, jakie są minimalne klasy wytrzymałości dotyczące poszczególnych klas gęstości betonu komórkowego:

  • 300-400 - 1,5;
  • 450-550 - 2,5;
  • 600-650 – 3;
  • 700-750 – 4;
  • 800 – 5.

Jaka ściana z jakich bloczków

  • Bloczki gęstości 300-350 – ponieważ mają doskonałą izolacyjność termiczną polecane są do budowy ścian jednowarstwowych, które nie będą wymagały ocieplenia.
  • Bloczki odmiany 400-600 – wznosi się z nich ściany nośne – zewnętrzne (wymagające ocieplenia) i wewnętrzne, a także ściany działowe.
  • Bloczki odmiany 700-800 – wykorzystuje się je do budowy tych ścian nośnych oraz działowych, które powinny odznaczać się wyjątkowo dobrą izolacyjnością akustyczną. Można z nich również budować ściany piwnic, pod warunkiem, że będą one murowane na pełne spoiny poziome i pionowe, a później szczelnie się je zabezpieczy izolacją przeciwwilgociową.
Klasa a łatwość budowy
Autor: Andrzej Szandomirski Wyroby z betonu komórkowego dużych gęstości są jednak cięższe i trudniejsze do przycinania niż te o gęstości 350-500
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE