Kto nie może kupić taniego węgla od gminy? W tych przypadkach to wykluczone!

2022-11-09 16:09
Tani węgiel od gminy
Autor: GettyImages Sprawdzamy, kiedy gmina nie sprzeda węgla po preferencyjnej cenie?

Węgiel od gminy jest tani, ale nie dla wszystkich. Kto nie może go kupić? Gminy, które przystąpiły do programu dystrybucji węgla na zasadach określonych w tzw. ustawie węglowej, przyjmują wniosków od mieszkańców i wydają zaświadczenia niezbędne do zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Nie każdy będzie mógł jednak zaopatrzyć się w tani opał. Kiedy gmina nie sprzeda węgla za 2000 zł? Kto nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnego zakupu węgla? Wyjaśniamy.

Gminy zaczęły przyjmować wnioski od mieszkańców na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Do 8 listopada samorządy miały czas, aby poinformować o przystąpieniu do realizacji rządowego programu sprzedaży węgla. O tym, jak kupić węgiel od gminy pisaliśmy w artykule: Jak kupić węgiel od samorządu: kiedy wystarczy wniosek, a kiedy potrzebujesz zaświadczenia?

Według ustawy gminy mają sprzedawać gospodarstwom domowym węgiel po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę. Trzeba jednak pamiętać, że do tej kwoty nie są wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału. Będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Do dokonania zakupu opału w preferencyjnej cenie, będą uprawnione gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego. Jednak nie wszyscy będą mogli kupić węgiel za 2000 zł. W jakich sytuacjach gmina nie sprzeda węgla po preferencyjnej cenie i nie wyda nam zaświadczenia?

Nie kupisz węgla od gminy, jeśli nie złożysz wniosku lub zaświadczenia

Aby kupić węgiel od gminy za 2000 zł trzeba złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup. Jeśli natomiast sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy. Bez tych dokumentów nie będzie można udać się do punktu, który w danej gminie zajmuje się dystrybucją węgla, celem sfinalizowania zakupu.

Nie mogą kupić węgla osoby, które kupiły wcześniej opał po gwarantowanej cenie

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta członek gospodarstw domowego, które nabyło węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Co oznacza, że węgla w gminie nie kupią te osoby, które m.in. kupiły już węgiel w cenie gwarantowanej nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. 

Chyba że gospodarstwo domowe nabyło po preferencyjnej cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. Więcej na temat limitów przeczytasz: Węgiel od samorządu. Kupisz 1,5 tony. Jest rozporządzenie

Wniosek o zakup preferencyjny węgla będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (bez ewentualnych kosztów transportu) w ilości, co najmniej takiej jak określona w ww. rozporządzeniu.

Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 t. Gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość 3 ton węgla.

ZOBACZ przykładowy wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/tona dla mieszkańców Kalisza - WZÓR WNIOSKU

Nie kupisz taniego węgla, jeśli nie ogrzewasz domu węglem

Do dokonania zakupu węgla w gminie po preferencyjnej cenie jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Jednak w przypadku, w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania ogrzewania węglowego jako głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Pisaliśmy o tym w artykule: Dodatek węglowy bez zgłoszenia pieca. Deklaracja CEEB nie jest już obowiązkowa? Gmina złoży ją za ciebie

Gmina nie sprzeda węgla za 2000 zł, jeśli nie złożysz wniosku w terminie

Musisz też pilnować terminów. Wniosek na węgiel w cenie 2000 zł lub wniosek o wydanie zaświadczenia na kupno węgla trzeba złożyć do 15 kwietnia 2023 roku. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.