Zmiana limitów na tani węgiel od gminy. Zmiana "na plus"

2022-12-12 13:14
Tani węgiel od gmin
Autor: GettyImages

Zmiana limitów na zakup taniego węgla od samorządu. Klienci, którzy w tym roku nie kupili węgla lub kupili go mniej, będą mogli go kupić szybciej.

Na stronach RCL opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach preferencyjnego zakupu węgla, mieszkańcy mogą w sumie kupić 3 tony węgla - 1,5 tony do 31 grudnia br. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. Konstrukcja przepisów nie pozwala jednak na przeniesienie na drugi okres niewykupionego węgla. Jeśli ktoś kupił np. tonę węgla, to niewykorzystane 500 kg nie przechodzi na drugi okres po nowym roku.

Nowe limity na tani węgiel od gminy

Zmiana, którą proponuje resort aktywów państwowych zakłada, że jeśli limit nie zostanie wykorzystany w tym roku, to przejdzie na kolejny. Niemniej jednak w żadnym wypadku ilość wnioskowanego węgla nie będzie mogła sumarycznie przekroczyć 3 ton.

Zmiana rozporządzenia, która weszła w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwi przeniesienie zapotrzebowania niewykorzystanego w pierwszym okresie, na następny (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego (węgla) albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1500 kg, to niewykorzystana ilość powiększa limit na drugi okres.

Węgiel po preferencyjnej cenie. Dotychczasowe limity

Przypomnijmy, że na początku listopada Ministerstwo Aktywów Państwowych podało limit sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie, czyli nie wyższej niż 2000 zł. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Aktywów Państwowych w tej sprawie. Węgiel można było kupić w dwóch transzach - jednej w tym, drugiej w przyszłym roku.

Zgodnie z rozporządzeniem ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  1. 1,5 tony węgla – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. 1,5 tony węgla – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Rząd wcześniej zapowiadał, że węgiel będzie dostępny w dwóch transzach, ale miało go być znacznie więcej. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że będą wprowadzone limity zakupu węgla w atrakcyjnie cenie. Tak, by opału tej zimy wystarczyło dla wszystkich gospodarstw domowych. Limity na zakup węgla od samorządu ustalono na dwie tony na gospodarstwo domowe. Premier obiecał również, że w grudniu bądź w styczniu będzie możliwość dokupienia kolejnej tony czy kolejnych dwóch ton węgla.

Gminy będą sprzedawać węgiel po 2000 zł za tonę

Przypomnijmy, że 2 listopada prezydent podpisał ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach członkom wspólnot lokalnych oraz rozstrzygną problem jego zakupu przez gospodarstwa domowe znajdujące się pod jednym adresem w odrębnych lokalach.

Nowe przepisy o preferencyjnym zakupie węgla weszły w życie 3 listopada. Ustawa zawiera przepisy pozwalające samorządom kupić węgiel od spółek Skarbu Państwa po określonej cenie (max. 1500 zł brutto) i za preferencyjną cenę (max. 2000 zł brutto) odsprzedać uprawnionym do dodatku węglowego mieszkańcom. Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie tych przepisów, będą mogły wnosić o zwrot różnicy w cenie. Spółkami, które mogą sprzedawać węgiel samorządom po cenach preferencyjnych, są Polska Grupa Górnicza (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka.

Węgiel po preferencyjnej cenie. Dla kogo?

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, włodarze miasta dokonują weryfikacji wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przeczytaj koniecznie: Kilka dodatków węglowych na jeden adres! Duże zmiany w przepisach 

Jak kupić tani węgiel od gminy? Potrzebny wniosek lub zaświadczenie

Przystąpienie do dystrybucji węgla wśród mieszkańców nie jest dla gmin obowiązkowe. Samorządy, które chcą uczestniczyć w sprzedaży węgla, najpóźniej w poniedziałek, 7 listopada muszą zamieścić taką informację w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dowiedz się, jak kupić tani węgiel, jeśli Twoja gmina nie przystąpiła do sprzedaży po preferencyjnej cenie.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny, jeżeli gmina nie będzie prowadziła sprzedaży węgla, konieczne będzie zaświadczenie. W przypadku gdy zakup preferencyjny paliwa stałego następuje:

  • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym – zakupu preferencyjnego dokonuje się na wniosek o zakup preferencyjny, zwany dalej „wnioskiem o zakup”;
  • w gminie sąsiedniej albo od innego podmiotu – zakupu preferencyjnego węgla dokonuje się po przedstawieniu zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym. Na wydanie zaświadczenia mają oni 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Wniosek o zakup węgla za 2000 zł od gminy lub wniosek o wydanie zaświadczenia o przyznaniu dodatku w węglowego trzeba złożyć do 15 kwietnia 2023 roku.

Przeczytaj więcej: Jak wypełnić wniosek na zakup węgla za 2000 zł